Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Utrudnienia w ruchu

Uprzejmie informujemy, że Wykonawca robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś, rozpocznie układanie warstwy ścieralnej całą szerokością drogi w dniach 4 i 5 lipca br., tj. poniedziałek i wtorek, w godzinach od 700 do 1700. Wiązało się to będzie z całkowitym zamknięciem ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 73 do placu targowego.

Rok szkolny dzieci i młodzieży z jasielską MBP

Rok szkolny dzieci i młodzieży z jasielską MBP-4Książkowo, kolorowo, naukowo, energicznie i lirycznie upłynął rok szkolny 2015/16 z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle. Młodzież i dzieci z miejskich oraz gminnych szkół i przedszkoli w bibliotece mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, biorąc udział w bibliotecznych aktywnościach: lekcjach, spotkaniach autorskich i klubowych, warsztatach, obchodach Tygodnia z Internetem, Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz cyklicznych zajęciach tematycznych.

Kolejne powiatowe projekty drogowe otrzymają dofinansowanie

Kolejne powiatowe projekty drogowe otrzymają dofinansowanie-1Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę projektów drogowych, które otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajdują się trzy projekty zgłoszone przez Powiat Jasielski, z których dwa są przewidziane do dofinansowania, a jeden oczekuje na liście rezerwowej.

Informacja o utrudnieniach w ruchu kołowym

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło”, Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w dniach  27.06.2016 r. do 02.07.2016 r. wystąpią przerwy w ruchu kołowym w m. Bieździadka.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

Odsłuchaj