Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z powiatu jasielskiego otrzymali nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

19 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nauczycielom szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, nagrody przyznane przez Zarządu Powiatu w Jaśle. Starosta podziękował im za długoletnią i ofiarną pracę. Wyraził przekonanie, iż trud włożony w edukację młodzieży zaowocuje w przyszłości sukcesami ich wychowanków. Podkreślał, że moment pożegnania z czynną pracą zawodową to początek odkrywania nowych pasji, delektowania się najdrobniejszymi przyjemnościami i celebrowania życia.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że w imieniu Samorządu Powiatu Jasielskiego mogę podziękować Wam za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej, odpowiedzialność, upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych, przekazywanie kolejnym pokoleniom młodzieży wiedzy i umiejętności, które pozwalały im być coraz lepiej przygotowanym do wyzwań, jakie niesie dzisiejszy świat – mówił starosta.

Nagrody dla nauczycieli placówek i szkół ponadgimnazjalnych, którzy z początkiem nowego roku szkolnego przejdą na emeryturę, przyznawane są przez Zarząd Powiatu na wnioski dyrektorów poszczególnych placówek.

Nagrody Zarządu Powiatu otrzymali: Ryszard Bal (II Liceum Ogólnokształcące), Kazimierz Bara (Zespół Szkół Budowlanych), Teresa Gadzała (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna), Jadwiga Kaczkowska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), Marta Kielar (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna), Jan Musiał (Centrum Kształcenia Praktycznego), Krzysztof Woźniacki (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych).

 

IMG_5000
IMG_5000
IMG_5364
IMG_5364
IMG_5367
IMG_5367
IMG_5387
IMG_5387
IMG_5389
IMG_5389
IMG_5391
IMG_5391
IMG_5392
IMG_5392
IMG_5393
IMG_5393
IMG_5395
IMG_5395