5 grudnia 1867 roku, czyli dokładnie 150 lat temu, urodził się Józef Piłsudski. W Jaśle z tej okazji odbyły się uroczystości upamiętniające sylwetkę Marszałka - współtwórcy niepodległej Polski.

O godzinie 11.00 uczestnicy zebrali się przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego, umieszczoną na kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Tam odśpiewano Hymn Państwowy oraz odczytano Apel Pamięci. Następnie złożono kwiaty, zapalono znicze - symbol pamięci - oraz odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Władze Powiatu reprezentowali: Starosta Jasielski Adam PawluśWicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski.

Później uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta w kierunku Placu Inwalidów Wojennych, gdzie miało miejsce otwarcie wystawy plenerowej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu oraz hepening z okazji 150 rocznicy jego urodzin. Ostatnim punktem obchodów był pokaz filmu, w sali kinowej  Jasielskiego Domu Kultury, pt. „Marszałek Józef Piłsudski” czyli o postaci o doniosłym znaczeniu dla polskiej historii -  wojskowego i polityka, ideologa i działacza.

 

 

IMG_9966
IMG_9966
IMG_9977
IMG_9977
IMG_9987
IMG_9987
IMG_9989
IMG_9989
IMG_9993
IMG_9993
IMG_9967
IMG_9967

 

 

W sobotę 25 listopada 2017 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle odwiedziła ponad setka dzieci wraz z rodzicami aby bawić się podczas Zabawy Andrzejkowej, którą poprowadził  pan Wojciech Salomon z Agencji Artystycznej Twój Wodzirej. Oprócz tańców i zabaw dzieci mogły skorzystać z innych atrakcji, jakimi były wróżby andrzejkowe, lanie wosku oraz malowanie twarzy.

Patrząc na roześmiane buzie dzieci wnioskujemy, że Zabawa sprawiła im dużo radości. W ten dzień w MDK dzieci miały okazję zamienić się w księżniczki, wróżki, policjantów. Kostiumy naszych najmłodszych gości były przeróżne, dzięki czemu Andrzejki stały się magicznym czasem dla wszystkich zgromadzonych. Jak co roku, Rada Rodziców przygotowała dla dzieci poczęstunek, którym można było posilić się po wyczerpujących pląsach i zabawach na sali widowiskowej.

Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu imprezy, oraz wszystkim dzieciom i rodzicom za ich obecność.

MDK w Jaśle

 

andrzejki_2017_1_20171129_2066953293
andrzejki_2017_1_20171129_2066953293
PB251606
PB251606
PB251632
PB251632
PB251672
PB251672
PB251674
PB251674
PB251683
PB251683

W poniedziałek, 27 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch wręczył Stanisławowi Zającowi, członkowi Zarządu Powiatu w Jaśle, Srebrny Krzyż Zasługi, za wkład w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Zgromadzeni podczas uroczystego wręczenia na sali goście: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem oraz przedstawiciele jasielskiej Solidarności, zgodnie podkreślali ogromny wkład Stanisława Zająca w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w przywrócenie dawnej świetności kolei w powiecie jasielskim.

Stanisław Zając nie ukrywał wzruszenia, że jego wieloletnia działalność na rzecz lokalnej społeczności, tak w Radzie Miasta Jasła,  jak i obecnie w  radzie Powiatu Jasielskiego, została doceniona. Podkreślał, że w dalszym ciągu zamierza podejmować działania związane z przywróceniem ruchu kolejowego, a także modernizacją i budową nowych linii kolejowych w regionie.

Uroczystość stała się  okazją do przypomnienia dziejów kolei w naszym regionie. Anita Ernat- Świetlicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle, zaprezentowała referat pn. „Historia węzła kolejowego w Jaśle”, połączony z pokazem slajdów (streszczenie referatu – tutaj ). Podczas dyskusji, która wywiązała się po jego wygłoszeniu, zgromadzeni samorządowcy podkreślali, jak ważne jest, aby rozwój kolei ponownie stał się priorytetem w dziedzinie transportu. Poseł Bogdan Rzońca przekonywał, że obecna sytuacja wynika z wieloletnich zaniedbań, które są trudne do nadrobienia.  Na szczęście obecny rząd podejmuje starania, aby ponownie przywrócić świetność i konkurencyjność, wobec innych środków transportu, kolejom polskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. przyznał Stanisławowi Zającowi Srebrny Krzyż Zasługi, za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatorem wystąpienia do Prezydenta o przyznanie Stanisławowi Zającowi odznaczenia był Poseł Bogdan Rzońca.

 

 

IMG_9534
IMG_9534
IMG_9536
IMG_9536
IMG_9537
IMG_9537
IMG_9539
IMG_9539
IMG_9541
IMG_9541
IMG_9550
IMG_9550
IMG_9552
IMG_9552
IMG_9563
IMG_9563
IMG_9565
IMG_9565
IMG_9566
IMG_9566
IMG_9571
IMG_9571
IMG_9574
IMG_9574
IMG_9580
IMG_9580
IMG_9584
IMG_9584
IMG_9589
IMG_9589
IMG_9598
IMG_9598
IMG_9610
IMG_9610

„Dla upamiętnienie przyjaźni i współpracy polsko-słowackiej, w dowód wdzięczności Ing. Vladimirowi Kozakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego” - głosi napis na obelisku, w Ożennej, którego odsłonięcie nastąpiło 27 listopada 2017 roku.

W uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na obelisku w Ożennej wzięli udział licznie zgromadzeni goście zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej. Stronę słowacką reprezentowali między innymi: Pavol Celuch Poseł na Sejm Republiki Słowackiej, Peter Chudik  Przewodniczący Województwa Preszowskiego oraz Martin Bielak Wiceprzewodniczący Województwa Preszowskiego. Przybyła liczna delegacja ze strony polskiej na czele z Lucjanem Kuźniarem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wojciechem Zającem Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotrem Miąso Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dr inż. Marianem Stójem Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego.

Powiat Jasielski reprezentowali Robert Snoch Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Stachurski i Stanisław Zając Członkowie Zarządu Powiatu oraz Katarzyna Kaszowicz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Wszyscy zgromadzenie ze wzruszeniem wspominali osobę śp. Vladimira Kozaka. Powiat Jasielski we współpracy z administracją reprezentowaną przez Dyrektora zrealizował dwa projekty. Pierwszy z nich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Krosno-Toki” spowodował, że droga 992 uzyskała połączenie z siecią dróg słowackich, co ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego. Drugi projekt pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874 Dębowiec – Kopaniny” po stronie polskiej pozwolił w radykalny sposób poprawić dostępność komunikacyjną miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a zwłaszcza do miejscowości stanowiącej cel pielgrzymek, jaką jest Dębowiec z  wspaniałą  Bazyliką Matki Bożej Płaczącej z La Salette. Kolejny projekt budowy nowego odcinka drogi, który powstanie na terenie miasta Jasła, na przedłużeniu drogi 992, również był wspierany przez Dyrektora i dzięki temu doczeka się wykonania. Ogromne zaangażowanie Dyrektora Vladimira Kozaka, jego profesjonalizm sprawił, że wspólne projekty uzyskiwały zawsze wysoką punktację i mogły być realizowane. 

Andrzej Stachurski w imieniu Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia oraz Wicestarosty Jasielskiego Tadeusza Gorgosza odczytał list skierowany do wszystkich przybyłych na uroczystość:

Wspaniała uroczystość odsłonięcie pomnika upamiętniającego osobę Vladimira Kozaka, Dyrektora Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego, jest jednocześnie okazją do wyrażenia wdzięczności za dotychczasową współpracę  i przyjaźń ze stroną słowacką.

Niestety z powodu licznych obowiązków służbowych w dniu dzisiejszym nie możemy być z Państwem, aby wziąć udział w tym podniosłym wydarzeniu.

Żyjemy w czasach, kiedy granica pomiędzy Słowacją a Polską jest tylko linią na mapie. Możemy bez przeszkód spotykać się i wspólnie realizować projekty, dzięki którym regiony przygraniczne rozwijają się i pięknieją. Vladimir Kozak był najlepszym przykładem na to, że przyjaźń i współdziałanie dla dobra mieszkańców może zachodzić niezależnie od kraju pochodzenia. Dowodem na to są liczne wspólne projekty, które już zostały zrealizowane.

Mamy nadzieję, że nasza dalsza współpraca na gruncie polsko-słowackim będzie nadal rozwijać się w atmosferze życzliwości, pełnej konstruktywnych i ambitnych planów oraz ich wspólnej realizacji. 

 

IMG_9437
IMG_9437
IMG_9442
IMG_9442
IMG_9458
IMG_9458
IMG_9460
IMG_9460
IMG_9479
IMG_9479
IMG_9487
IMG_9487
IMG_9493
IMG_9493
IMG_9499
IMG_9499
IMG_9513
IMG_9513
IMG_9516
IMG_9516
IMG_9517
IMG_9517