Stypendia sportowe  przyznawane są corocznie zawodnikom reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego na wniosek klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik. Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego przeprowadzany jest w terminie do 30 września roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla zawodnika może zwrócić się klub sportowy.

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w Uchwale Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 r.  Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Do pobrania:

Wniosek o stypendium sportowe

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. środa, 21, grudzień 2016 07:47 Administrator Systemu
Artykuł został zmieniony. środa, 21, grudzień 2016 07:49 Administrator Systemu