Szpital Specjalistyczny w Jaśle przekazał dwie sale operacyjne do rozbudowy firmie ER BUD, w  ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i Doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, jako Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, wizytował szpital, gdzie zapoznał się z postępem prac budowlanych. Aktualny stan robót przedstawił, Kierownik Działu Technicznego, Stanisław Chochołek. O problemach medycznych Starosta rozmawiał z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych dr Dariuszem Kowalskim. Będąc w Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Chirurgii i Chirurgii Ręki szczegółowo zapoznał się ze specyfiką pracy tego oddziału i warunkami lokalowymi. Kierownik Oddziału Bogdan Naszkiewicz, jego zastępca Wiesław Małek i Pielęgniarka Oddziałowa Beata Gronkiewicz przedstawili przeszkody organizacyjne i lokalowe, które należałoby pokonać, aby zwiększyć  ilość operowanych pacjentów i poprawić im warunki leczenia i koniecznej intymności. Obecnie w Oddziale nie ma  ani jednej sali chorych z własną łazienką, na salach jest za ciasno i za dużo łóżek, nie ma też izolatek dla pacjentów z infekcjami, którzy leżą tymczasowo w sąsiednim Oddziale Chirurgicznym. Ta prowizorka, według kierujących oddziałem, trwa już zbyt długo.  Przez lata Oddział Ortopedii w Jaśle bardzo rozszerzył spektrum operacyjne, operuje skomplikowane przypadki pacjentów z całego regionu, a także szkoli lekarzy z innych ośrodków w kraju w zakresie operacji minimalnie inwazyjnych endoprotezoplastyk stawów.

To wszystko, jak zaznaczył Zastępca Dyrektora dr Dariusz Kowalski, spowodowało, że jeden z najmniejszych oddziałów w naszym szpitalu jest już po prostu za mały. Na pytanie Starosty o kadrę lekarską w tym Oddziale, Dyrektor Kowalski zapewnił, że nie ma obaw, bo zespół jest prężny, zróżnicowany wiekowo, jest kilku nowych młodych lekarze (jeden przyszedł z Krakowa, jeden z Jaworzna,  jeden z Zakopanego, a jeden z Krosna). Oddział ma akredytację do szkolenia specjalizacyjnego i 4 rezydentów, których opłaca Ministerstwo Zdrowia.

Kierownik Oddziału, który jest równocześnie Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ortopedii, na pytanie Starosty o możliwości zwiększonej ilości operacji stwierdził, że barierą jest dostęp do drugiej sali operacyjnej i powiększenie oddziału, o co oddział stara się od lat. Ortopedia ma wystarczającą ilość lekarzy i pacjentów oczekujących do różnych operacji, aby codziennie pracować równocześnie na dwóch salach operacyjnych, a nie na jednej. Taka organizacja pracy pozwoliłaby skrócić przynajmniej o połowę czas oczekiwania na operację. Pacjenci chętnie poddają się operacjom w Jaśle i często wolą dłużej czekać tu na operację ortopedyczną, niż krócej w innym szpitalu.

Wszystko to jest bardzo opłacalne, bo przy tej samej liczbie lekarzy i niewielkim tylko wzroście kosztów stałych, znacznie wzrosłyby przychody szpitala.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przyznał, że należy poprawić warunki pacjentom ortopedii, a wobec szansy szybkiego zwiększenia przychodów szpitala, powinno to być priorytetem.

Podczas wizyty na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Starosta rozmawiał z dr Leonem Fliszkiewiczem, Zastępcą Kierownika Oddziału, na temat obecnej  sytuacji tego oddziału.  Podstawowy problemem stanowią wieloosobowe sale bez własnej łazienki. Większość pacjentów na oddziale to osoby starsze, schorowane, z ograniczoną ruchowością i zapewnienie im odpowiednich warunków sanitarnych jest niezbędne. Lekarz dodał, że jest szansa na remont i poprawę trudnych warunków.

Natomiast najbardziej pozytywną wiadomością jest rozpoczęcie prac budowlanych przy przebudowie sal operacyjnych. Obecnie cały blok operacyjny ma powierzchnię około 600 m, po remoncie zwiększy się ona dwukrotnie. Dzięki przeprowadzonym pracom obydwie sale będą nowoczesne i przyjazne dla pacjentów, zgodnie z normami unijnymi. W związku z remontem bloku operacyjnego wstrzymane zostały zabiegi planowane, wykonywane są natomiast zabiegi ratujące życie.

Wszyscy zebrani zgodzili się ze Starostą, który oczekuje od Dyrekcji szpitala szybkiego przedstawienia danych ekonomicznych i nakreślenia wspólnie strategii w tym zakresie.

IMG_4772
IMG_4772
IMG_4785
IMG_4785
IMG_4790
IMG_4790
IMG_4793
IMG_4793
IMG_4805
IMG_4805
IMG_4814
IMG_4814
IMG_4832
IMG_4832
IMG_4858
IMG_4858
IMG_4863
IMG_4863

Uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle został laureatem Finału XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Arkadiusz Starościk, tegoroczny absolwent Technikum Nr 5, znalazł się wśród najlepszych uczniów ze szkół budowlanych w Polsce. Po uzyskaniu świetnego wyniku w okręgu rzeszowskim, zakwalifikował się do etapu centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który odbył się w kwietniu w Zielonej Górze. W finale do rywalizacji przystąpiło 82 uczniów technikum z 41 szkół w Polsce. Arek odniósł ogromny sukces, uzyskał tytuł laureata zawodów centralnych, a tym samym przywilej przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  to najważniejszy konkurs zawodowy w branży budowlanej, w którym uczniowie technikum mają okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, wykraczające poza zakres podstawy programowej. Głównym organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Arek Starościk od pierwszej klasy brał udział w konkursach matematycznych i odnosił w nich sukcesy. Jako jedyny uczeń z technikum, zdobył wyróżnienie w XV Jasielskim Konkursie Matematycznym im. Hugona Steinhausa. Następnie zajął drugie miejsce w XXX Konkursie Matematycznym im. Prof. J. Marszała. Jako uczeń klasy pierwszej zajął także I miejsce w powiatowym XV Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji. W klasie trzeciej, jako jedyny uczeń technikum z powiatu jasielskiego, zajął IV lokatę w powiatowym XVII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji i zakwalifikował się do Podkarpackiego Konkursu Matematycznego. Udział w konkursach uplasował Arkadiusza w gronie najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów z województwa podkarpackiego.

W bieżącym roku szkolnym zdawał maturę, a dzięki sukcesowi w Olimpiadzie Budowlanej może wybrać sobie dowolną uczelnię techniczną w kraju.

IMG_20180414_084854
IMG_20180414_084854
IMG_20180414_095440
IMG_20180414_095440
IMG_20180414_110829
IMG_20180414_110829
IMG_20180414_111226
IMG_20180414_111226

/ZSB/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle wydłuża termin rekrutacji uczestników do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017"

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w pokoju 23, tel 13 448 58 38 w terminie do dnia 2 sierpnia 2017 roku

 

logo_SP
logo_SP

 

 

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu
 z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.
ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć można na http://www.zus.pl/ezla.

Korzyści dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) 
oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi.

Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. System podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarze nie będą musieli pobierać z placówek ZUS bloczków zwolnień lekarskich.

Korzyści dla pacjenta:

 • brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
 • brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
 • stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych

Korzyści dla płatnika/pracodawcy – płatnik otrzymuje:

 • szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
 • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
 • brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni
  od jego otrzymania
 • możliwość elektronicznego  wystawiania zaświadczenia płatnika składek na formularzu
  (Z-3, Z-3a, Z-3b)              
 • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle zaprasza do udziału zarówno lekarzy,
jak i przedsiębiorców w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w Jaśle, Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.

SZKOLENIA

DLA LEKARZY

Każdy czwartek w godz. od 13.00 do 15.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów (ul. Witosa 11), Dębica (ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 5), Sanok (ul. Konarskiego 20).

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH PŁATNIKÓW SKŁADEK

Każdy piątek o godz. 9.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle - ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów (ul. Witosa 11), Dębica
(ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 5), Sanok (ul. Konarskiego 20).

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie www.zus.pl

(w zakładce wydarzenia i szkolenia).

eZLA ZOZ