W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Powiatu oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Powiat.

Czytaj więcej o: Finanse Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Powiatu oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Czytaj więcej o: Budżet

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Powiatu, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Czytaj więcej o: Sprawozdania z wykonania budżetu

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych.

Czytaj więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Czytaj więcej o: Projekty uchwał Rady Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Czytaj więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Pomoc BIP

Rada Powiatu

Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle:

Przewodniczący: Robert Snoch
Wiceprzewodniczący: Bogusław Kręcisz

• Anna Bialik
• Marek Biernacki
• Tadeusz Gorgosz
• Tomasz Kaleta
• Adam Kmiecik
• Józef Kozioł
• Jan Lazar
• Mateusz Lechwar
• Bożena Macek-Lubaś
• Franciszek Miśkowicz
• Stanisław Mlicki
• Jan Muzyka
• Grzegorz Pers
• Janusz Przetacznik
• Józef Rosół
• Mariusz Sepioł
• Stanisław Spólnik
• Andrzej Stachurski
• Jan Urban
• Dorota Woźniak
• Stanisław Zając

 

 

Czytaj więcej o: Rada Powiatu