Sześciu nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych otrzymało dziś akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Odebrali je z rąk Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

Nauczyciele jasielskich szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jasielski systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje. Dowodem tego są kolejne mianowania, jakie 30 sierpnia 2018 r. roku wręczył pedagogom Starosta Jasielski.

Zasady uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela wprowadziła ustawa Karta Nauczyciela. Uzyskanie awansu poprzedzone jest stażem zawodowym, w trakcie którego nauczyciele muszą wykazać się wieloma umiejętnościami, a także wiedzą pedagogiczną. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdaniem egzaminu.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. nauczyciele pozytywnie zakończyli postępowanie egzaminacyjne przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Jaśle i uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Podczas egzaminu każdy nauczyciel przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację, po której następowała sesja pytań od ekspertów.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Paweł Jajko (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), Małgorzata Wesołowska (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle), Dorota Dudys-Stasik (Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle), Marzena Lechwar (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle), Jolanta Madej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle), Magda Papciak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle).

Wręczając akty Starosta Jasielski życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, kolejnych awansów oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowymPodkreślał, że nauczyciel to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja kształtowania umysłów i charakterów młodego pokolenia.

P1000
P1000
P1040135
P1040135
P1040137
P1040137
P1040139
P1040139
P1040144
P1040144
P1040149
P1040149
P1040157
P1040157
P1040161
P1040161

W dniu 21 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle miało miejsce wręczenie powołań na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w powiecie jasielskim. Nowo powołani dyrektorzy swoje obowiązki przejmą od dnia 1 września br.

Powołania na stanowiska dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych powiatu jasielskiego wręczyli Starostowie Adam Pawluś i Tadeusz Gorgosz. Pogratulowali dyrektorom wygranej w konkursie i życzyli dużo sukcesów w pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą.

Powołani Dyrektorzy:

  • Stefan Juryś – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego
  • Robert Niemiec – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
  • Grzegorz Zięba - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września
  • Tomasz Tłuściak – Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
  • Jolanta Mercik – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

Starosta Jasielski zwracając się do zebranych przypomniał jak dużym wyzwaniem w obecnych czasach jest praca z dziećmi i młodzieżą. Starosta podkreślił: Na Was, pedagogach, spoczywa obowiązek wychowania ich w duchu patriotyzmu, poszanowania wartości. (…) Dbając o dobrą atmosferę do pracy i nauki jednocześnie trzeba pamiętać, że dla młodzieży czas nauki szkolnej nie może być okresem zmarnowanym wyłącznie na przyjemności, ale przede wszystkim muszą skupić się na nauce, zdobywaniu umiejętności, poszerzaniu horyzontów.

 

zdjecie ikona
zdjecie ikona
P1040052
P1040052
P1040065
P1040065
P1040068
P1040068
P1040072
P1040072
P1040075
P1040075

 

 

Kołaczyccy licealiści nie zwalniają tempa. W drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Policjanci w służbie historii”  nasz zespół  z klasy mundurowej w składzie: Karolina Długosz, Barbara Gierut, Kamila Wojdyła, Ewa Śmietana – opiekun merytoryczny, znalazł się wśród 13 laureatów z całej Polski. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs był Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zaś partnerem projektu Komenda Główna Policji.

Prace były oceniane przez komisję jurorską w składzie: Karolina Kolbuszewska (IPN), Zbigniew Bartosiak (KGP), Arkadiusz Cisek (IPN) oraz Rafał Pękała (IPN).

Okres żmudnej, prawie sześciomiesięcznej pracy, przyniósł nam wielki sukces. W nagrodę Laureaci konkursu, na przełomie sierpnia i września 2018 roku,  wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym, którego punktem docelowym będzie  Miednoje.

Celem Konkursu „Policjanci w służbie historii” było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z 3 zadaniami:

  1. OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – odnaleźć w swojej okolicy i opisać miejsce pamięci związane
    z wkładem Policji Państwowe w budowanie polskiej państwowości w okresie II Rzeczypospolitej.
  2. PREZENTACJA POLICJANTA – odnaleźć postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej oraz może stanowić przykład etosu policjanta, opisać tę postać i przygotować krótki film (1,5–3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.
  3. ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotować i przeprowadzić „żywą lekcję historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której będą mieli oni możliwość poznania historii związanej z miejscem pamięci i postacią policjanta.

 ,, Przedsięwzięcia konkursowe” kołaczyckiego liceum miały na celu upamiętnić i upowszechnić sylwetkę policjanta – starszego posterunkowego Leona Stanka, który pochodził z Kleci koło Brzostku, służbę pełnił w Jaryczowie Nowym, tam został zamordowany  i spoczął w rodzinnej mogile na cmentarzu w Brzostku.  Poszukiwanie informacji o nim, zagłębianie się w jego biografię stało się ciekawą i niezapomnianą żywą lekcją historii dla naszych młodszych kolegów, społeczności brzosteckiej, ale przede wszystkim dla nas, grupy konkursowej kołaczyckiego liceum.  Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy ,,przenieść się” na chwilę do tamtych czasów oraz osobiście poznać pana Juliusza Stanka – syna zamordowanego policjanta. Rozmowa z nim, wspólne oglądanie pamiątek , zdjęć po ojcu uświadomiły nam potrzebę organizowania takich konkursów jak ,,Policjanci w służbie historii’’.

Cieszymy się z naszego sukcesu, tym bardziej, iż zdaniem jurorów poziom prac w tej edycji był bardzo wysoki. Nagrodzone prace niebawem zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl oraz będą  prezentowane we fragmentach na profilu www.facebook.com/policjanciwhistorii/. Natomiast nasz konkursowy filmik można już oglądać na https://youtu.be/XQJ-4pLs7W4.

Gratulujemy zespołowi z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie, który również brał udział w tym konkursie i zdobył wyróżnienie.

 

002
002
003
003
050
050
20180425_143403_HDR
20180425_143403_HDR
20180425_145044_HDR
20180425_145044_HDR

 

 

 

Dnia 19.06.2018r. dwie licealistki z naszej szkoły wzięły udział w finale konkursu „Start-up na 5-tkę” organizowanym w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”  w Białymstoku. Organizatorem konkursu  było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do konkursu uczniowie zgłosili 64 prace, z których jury wybrało 5 najlepszych. W tej 5-tce znalazły się uczennice naszego liceum. W przygotowaniu pracy konkursowej uczestniczyła także nieobecna na finale Anita Pruchnik. W czasie finału licealistki miały za zadanie przekonać jury, że ich pomysł na innowacyjny produkt „hydrocar” jest najlepszy.

Po naradach komisji konkursowej uczennice otrzymały wyróżnienie. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu. Po części oficjalnej młodzież biorąca udział w konkursie miała możliwość zwiedzić Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku. W czasie wolnym udało nam się także zobaczyć ciekawe miejsca tego miasta. Nad całym projektem czuwała pani Wioleta Maziarz. Wyjazd uczennic na finał konkursu stał się okazją do promocji Gminy Kołaczyce podczas tego prestiżowego wydarzenia.

LO Kołaczyce

IMG_20180619_121036
IMG_20180619_121036
IMG_20180619_141126
IMG_20180619_141126
IMG_20180619_141525
IMG_20180619_141525
IMG_20180619_141619
IMG_20180619_141619
IMG_20180619_163923
IMG_20180619_163923
IMG_20180619_164733
IMG_20180619_164733

 

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z powiatu jasielskiego otrzymali nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

19 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nauczycielom szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, nagrody przyznane przez Zarządu Powiatu w Jaśle. Starosta podziękował im za długoletnią i ofiarną pracę. Wyraził przekonanie, iż trud włożony w edukację młodzieży zaowocuje w przyszłości sukcesami ich wychowanków. Podkreślał, że moment pożegnania z czynną pracą zawodową to początek odkrywania nowych pasji, delektowania się najdrobniejszymi przyjemnościami i celebrowania życia.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że w imieniu Samorządu Powiatu Jasielskiego mogę podziękować Wam za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej, odpowiedzialność, upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych, przekazywanie kolejnym pokoleniom młodzieży wiedzy i umiejętności, które pozwalały im być coraz lepiej przygotowanym do wyzwań, jakie niesie dzisiejszy świat – mówił starosta.

Nagrody dla nauczycieli placówek i szkół ponadgimnazjalnych, którzy z początkiem nowego roku szkolnego przejdą na emeryturę, przyznawane są przez Zarząd Powiatu na wnioski dyrektorów poszczególnych placówek.

Nagrody Zarządu Powiatu otrzymali: Ryszard Bal (II Liceum Ogólnokształcące), Kazimierz Bara (Zespół Szkół Budowlanych), Teresa Gadzała (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna), Jadwiga Kaczkowska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), Marta Kielar (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna), Jan Musiał (Centrum Kształcenia Praktycznego), Krzysztof Woźniacki (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych).

 

IMG_5000
IMG_5000
IMG_5364
IMG_5364
IMG_5367
IMG_5367
IMG_5387
IMG_5387
IMG_5389
IMG_5389
IMG_5391
IMG_5391
IMG_5392
IMG_5392
IMG_5393
IMG_5393
IMG_5395
IMG_5395