Nauczyciele i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle

 

We wtorek, 16 października 2018 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle wybitni nauczyciele, dyrektorzy i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody przyznawane corocznie przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś życzył wyróżnionym skutecznego działania oraz wszystkiego, co daje poczucie zadowolenia z pracy zawodowej, jak również wiele satysfakcji i społecznego uznania z tytułu wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. Oczywiście podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały już wcześniej skierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników powiatowej oświaty. 

W gronie uhonorowanych pedagogów znaleźli się nauczyciele z następujących szkół:

Renata Sarnecka-Fryc - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Małgorzata Kłusek i Wioletta Telma-Goryczka - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Damian Bartuś - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Agnieszka Racławska - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Mirosława Nowotyńska-Strojek - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

 • s. Karina Bernadeta Pawłowska - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
 • Ewa Śmietana -  Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

  Krystyna Dzik i Teresa Sypień - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle

  Anna Gorczyca-Świędrych - Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

  Grażyna Leńczuk, Agnieszka Kuczała-Kołodziej i Monika Kubas-Gozdecka - Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

  Rafał Krupa - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

   

  P1070140
  P1070140
  P1070107
  P1070107
  P1070111
  P1070111
  P1070121
  P1070121
  P1070124
  P1070124

   

   

   

  W dniu 11 października br. przy Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle zorganizowano akcję sadzenia 100 drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Starostwo Powiatowe odpowiedziało w ten sposób na inicjatywę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego zorganizował akcję sadzenia drzew miododajnych. we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Działanie to jest żywym pomnikiem pamięci o wydarzeniach sprzed 100 lat. Jednocześnie jest doskonałym sposobem na ochronę bioróżnorodności oraz wzmocnieniem pszczelarstwa.

  W akcję sadzenia drzew włączyli się parlamentarzyści: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem – Starostą Jasielskim i Tadeuszem Gorgoszem – Wicestarostą Jasielskim, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego i uczniowie.

   

  P1060738
  P1060738
  P1060709
  P1060709
  P1060726
  P1060726
  P1060614
  P1060614
  P1060617
  P1060617
  P1060618
  P1060618
  P1060627
  P1060627
  P1060645
  P1060645
  P1060662
  P1060662
  P1060663
  P1060663

   

   

   

  W nocy z 29 na 30 sierpnia 2018 roku rozpoczęła się wyprawa edukacyjna laureatów, autorów najlepszych prac  II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjanci w służbie historii”, wśród których znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach w składzie: Karolina Długosz, Barbara Gierut, Kamila Wojdyła oraz  Ewa Śmietana – opiekun. Wyjazd został zorganizowany przez  Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Komendę Główną  Policji w Warszawie. Na trasie wyprawy znalazły się  miejsca ciekawe kulturowo i historycznie, jak Wilno, Troki, Kowno czy Moskwa oraz miejsca pamięci  związane ze słynnymi ludźmi, jak Józef Piłsudski, czy Adam Mickiewicz czy ważnymi historycznymi wydarzeniami, jak Miednoje , Ponary, Twer.

  Najważniejszym elementem tego wyjazdu był udział młodzieży Kołaczyckiego  Liceum w uroczystościach z okazji   18 rocznicy otwarcia cmentarza w Miednoje. Wraz z oficjalną delegacją przedstawicieli Ambasady RP w Moskwie, na czele z zastępcą ambasadora, panem  Mirosławem Cieślikiem,  przedstawicielami Policji i Straży Granicznej oraz Rodzin Katyńskich laureaci konkursu z naszej szkoły uczestniczyli we Mszy świętej, godnie reprezentując szkołę, wystawiając  sztandar szkoły, składając kwiaty i zapalając znicze.

  W kolejnym dniu  wyprawy edukacyjnej młodzież zwiedziła męski monastyr, czyli klasztor Pustelnia Niłowo-Stołobieńska, gdzie przetrzymywani byli, w okresie od października 1939r. do kwietnia/maja 1940, polscy Policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii, Straży Więziennej, a także księża, ziemianie, osadnicy wojskowi, którzy zostali zamordowani w Kalininie (dawna nazwa Tweru) i pochowani w dołach śmierci w Miednoje.

  W tym tak ważnym dla nas Polaków miejscu odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” oraz wręczenie dyplomów laureatom i podziękowań ich opiekunom przez Zastępcę Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej, pana Mirosława Cieślaka oraz przedstawicielkę IPN w Warszawie, panią Karolinę Kolbuszewską.

  Ta niezwykła wyprawa  była  dla młodzieży  wspaniałą żywą  lekcją historii i patriotyzmu . Poznali cudownych ludzi,  doznali niezwykłych przeżyć,  zaznaczyli obecność  Kołaczyckiego Liceum w tak ważnych dla Polaków miejscach.

  LO Kołaczyce

   

  039
  039
  046
  046
  069
  069
  074
  074
  083
  083
  124
  124
  141
  141
  147
  147
  40510039_850895358439306_5504374930583584768_n
  40510039_850895358439306_5504374930583584768_n
  40641201_851822488346593_6919644101465866240_o
  40641201_851822488346593_6919644101465866240_o
  41141797_852769651585210_8112524079124185088_n
  41141797_852769651585210_8112524079124185088_n
  DSC_0643
  DSC_0643
  DSC_0856
  DSC_0856
  DSC_1111
  DSC_1111
  DSC_1155
  DSC_1155

   

   

  Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego rozpoczęło 3 638 uczniów, w 122 oddziałach.

  Rozkład ilości uczniów w zależności od rodzaju szkół przedstawia się następująco:

  - licea ogólnokształcące  – 1 327 uczniów,

  - technika – 1 803 uczniów,

  - szkoły branżowe I stopnia – 508 uczniów.

  Naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej rozpoczęło 1 045 uczniów, w 34 oddziałach.

  Starosta Jasielski Adam Pawluś, w liście skierowanym do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Oświaty, Uczniów i  Rodziców, powitał wszystkich po wakacyjnym odpoczynku. Złożył życzenia, aby nowy rok szkolny stał się szansą na zrealizowanie zamierzonych celów, w poczuciu satysfakcji i wiary, że marzenia są od tego, aby je spełniać.

  Sześciu nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych otrzymało dziś akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Odebrali je z rąk Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

  Nauczyciele jasielskich szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jasielski systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje. Dowodem tego są kolejne mianowania, jakie 30 sierpnia 2018 r. roku wręczył pedagogom Starosta Jasielski.

  Zasady uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela wprowadziła ustawa Karta Nauczyciela. Uzyskanie awansu poprzedzone jest stażem zawodowym, w trakcie którego nauczyciele muszą wykazać się wieloma umiejętnościami, a także wiedzą pedagogiczną. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdaniem egzaminu.

  W dniu 27 sierpnia 2018 r. nauczyciele pozytywnie zakończyli postępowanie egzaminacyjne przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Jaśle i uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Podczas egzaminu każdy nauczyciel przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację, po której następowała sesja pytań od ekspertów.

  Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Paweł Jajko (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), Małgorzata Wesołowska (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle), Dorota Dudys-Stasik (Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle), Marzena Lechwar (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle), Jolanta Madej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle), Magda Papciak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle).

  Wręczając akty Starosta Jasielski życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, kolejnych awansów oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowymPodkreślał, że nauczyciel to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja kształtowania umysłów i charakterów młodego pokolenia.

  P1000
  P1000
  P1040135
  P1040135
  P1040137
  P1040137
  P1040139
  P1040139
  P1040144
  P1040144
  P1040149
  P1040149
  P1040157
  P1040157
  P1040161
  P1040161