Uprzejmie informujemy, że wykonawca robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km 1+300 – 2+225 w Kątach (przysiółek Zagrody) wraz z odbudową mostów w km 3+116 i 4+162 w Myscowej, z dniem 16.07.2018 r., tj. poniedziałek, wprowadzi czasową zmianę organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. Roboty na przysiółku Zagrody będą prowadzone odcinkowo przy połówkowym zajęciu jezdni. Utrudnienia będą polegać na zawężeniu odcinka przebudowywanej drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Mosty w km 3+116 i 4+162 zostaną zamknięte, a ruch przekierowany na objazdy, zgodnie z załączonymi schematami.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca października br.

Za utrudnienia na rozbudowywanej drodze przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Schemat oznakowania obiektu mostowego w km 3+116

Schemat oznakowania obiektu mostowego w km 4+162

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" realizuje projekt "Szlak Kultury Wołoskiej", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  - Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest na obszarze pogranicza polsko - słowackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie, Kraj Żyliński, Kraj Preszowski) w partnerstwie 10 instytucji. Szlak ma prezentować dorobek kultury Wołochów - tradycję i obyczaje  wypasu, budownictwo, rzemiosło, szlak migracyjny.

Celem projektu jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza polsko - słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z "Ojców Europy", depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury Karpat.

W ramach projektu Stowarzyszenie "Pro Carpathia" organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu "Szlak Kultury Wołoskiej", w szczególności lokalnej imprezy lub wydarzenia nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", w ramach projektu SZlak Kultury Wołoskiej finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  - Słowacja 2014-202.

Termin nadsyłania fiszek zgłoszeniowych to 20 lipca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia naboru. Nagrodzone inicjatywy mogą być realizowane do 10 października 2018 r.

Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.procarpathia.pl

plakat a3 www

 

 

W dniu 30 czerwca 2018 r. Adam Pawluś, Starosta Jasielski, uczestniczył w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim w łańcuckim Zamku.

W spotkaniu, które dotyczyło działań rządu związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, uczestniczyli parlamentarzyści, władze województwa, samorządowcy i przedstawiciele świata nauki.

 

7C7D3144-128E-4D5C-835D-C5969049D066
7C7D3144-128E-4D5C-835D-C5969049D066
08FB387C-1AA0-494E-B536-2061811BD77E
08FB387C-1AA0-494E-B536-2061811BD77E
761B8050-6808-477D-B19A-78117429621E
761B8050-6808-477D-B19A-78117429621E
1923B7773-D161-475A-8BD8-7FD3CAC3497F
1923B7773-D161-475A-8BD8-7FD3CAC3497F
095318D8-13C1-4695-9FA3-18A8D4D6E5E1
095318D8-13C1-4695-9FA3-18A8D4D6E5E1
01729878-CEFF-41D4-BE77-68D8714160B2
01729878-CEFF-41D4-BE77-68D8714160B2
CA7BAF90-10F6-4CA3-83C0-BFE1DD3CF84B
CA7BAF90-10F6-4CA3-83C0-BFE1DD3CF84B
DEA17E48-B333-40DC-8879-ABBCF31A3CC4
DEA17E48-B333-40DC-8879-ABBCF31A3CC4

 

 

 Od 23 czerwca br. rusza nowe połączenie kolejowe Jasło – Łupków. Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, nie kryje satysfakcji z wykonania kolejnego kroku w kierunku odbudowy połączeń regionalnych.

- Jak obecnie wygląda skomunikowanie Bieszczad z resztą kraju, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe?

 • B.Rzońca : Od dnia 11 marca br. ruszyły  dalekobieżne połączenia kolejowe PKP Intercity relacji Zagórz – Gdynia. Spółka SKPL Cargo, która jako podwykonawcą PKP Intercity  realizuje te przewozy, zadowolona jest z popularności, jaką cieszy się to połączenie. Dzięki niemu z Bieszczad można już dojechać do Warszawy, a nawet Gdyni. Wciąż jednak podejmowałem starania o rewitalizację linii kolejowej biegnącej do przejścia granicznego ze Słowacją i powrotu organizowania połączeń na trasie Jasło-Zagórz-Łupków.
 • - Dlaczego rewitalizacja  linii 107 ma tak duże znaczenie?

  B.Rz.: Bieszczady przez dłuższy okres czasu były rejonem wykluczonym komunikacyjnie, a dostępność komunikacyjna jest konstytucyjną wartością, o czym poprzedni rząd wydawał się zapominać. Jako Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury zabiegałem o to, by skomunikować ponownie Bieszczady z resztą kraju. Takie połączenie to spełnienie nie tylko postulatów samorządowców czy mieszkańców powiatów leżących przy tej trasie, ale wszystkich ludzi, którym marzy się wypoczynek w Bieszczadach. Podróżni chcieli jeździć do Komańczy, Łupkowa i dalej do Medzilaborce. Wznowienie połączeń kolejowych na linii 107, przynajmniej w części,  daje im tę możliwość.

  - Co może Pan powiedzieć odnoście  uruchomieniem od 23 czerwca br. nowego połączenia kolejowego Jasło – Łupków?

  B.Rz.: Jak wielokrotnie podkreślałem priorytetem Rządu jest odbudowa połączeń regionalnych. Dzięki temu moje starania o przywrócenie połączenia kolejowego Zagórz – Łupków spotkały się ze zrozumieniem. Od 23 czerwca trasa pociągu z Jasła do Zagórza zostanie przedłużona o kolejne stacje w kierunku Komańczy i dalej po Łupków. Pociąg będzie kursował codziennie, wyjazd z Jasła o godzinie 6:46 rano, przewidywany przyjazd do Łupkowa o godzinie 9:19. Cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że z Gdyni można przez Jasło i Komańczę dojechać do Łupkowa. Dodam, że połączenie to zostało sfinansowane przez Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

   

  zdjęcie posła 2
  zdjęcie posła 2
  zdjęcie posła
  zdjęcie posła