Znak: AB.6743.10.86.2018                                              Jasło, 12 października 2018r.

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU BUDOWY  LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

 

           Zgodnie z art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a , art. 30 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, ze zm.) Starosta Jasielski, jako organ administracji architektoniczno – budowlanej informuje, że w dniu 1.10.2018r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle zostało złożone przez Gminę Tarnowiec z/s Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec - zgłoszenie budowy linii napowietrznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach ewid. nr 596/2, 602, 603, 604/1, 612, 613, 614, 616, 617, 635, 636, 637/1, 637/2, 658/1, 665, 666/1, 666/2, 672, 673, 676, 678, 679, 683, 689, 690, 691, 595, 651, 655, 656 położonych w obrębie ewid. Czeluśnica, jedn. ewid. Tarnowiec.