Wójt Gminy Tarnowiec zawiadamia strony postępowania, że 22 listopada 2018 r. na wniosek złożony przez Powiat Jasielski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1874R Szebnie-Jedlicze-Potok w km 1+114,5 - 1+649, 1+809 - 2+305,4 w m. Szebnie i Dobrucowa".

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tarnowiec, pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 7.30 - 16.30, wt. - pt. 7.30 - 15.15).

TytułTypRozmiarDodany przez
Pismo do Inspektora Sanitarnegopdf151.50 KBMonika Niziołek
Pismo do RDOŚpdf151.68 KBMonika Niziołek
Pismo do Wód Polskichpdf151.43 KBMonika Niziołek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 28, listopad 2018 15:00 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. środa, 28, listopad 2018 15:01 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. środa, 28, listopad 2018 15:01 Monika Niziołek