"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III"
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II"
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną
Jasielska Strefa Usług Publicznych
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle