Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń 20-Mar-2009 Odsłon: 98
Uchwała Nr XXXI/212/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Mar-2009 Odsłon: 89
Uchwała Nr XXXI/211/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Mar-2009 Odsłon: 92
Uchwała Nr XXXI/210/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle projektu systemowego pod tytułem \"Program aktywizacji społecznej 20-Mar-2009 Odsłon: 76
Uchwała Nr XXXI/209/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIX/256/06 z dnia 28 lutego 2006r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego 20-Mar-2009 Odsłon: 77
Uchwała Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Warzycach 20-Mar-2009 Odsłon: 82
Uchwała Nr XXXI/207/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Burmistrzem Miasta Jasła porozumienia dotyczacego przejęcia zarządzania drogami gminnymi 20-Mar-2009 Odsłon: 89
Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Jasła zarządzania drogami powiatowymi 20-Mar-2009 Odsłon: 76
Uchwała Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 20-Mar-2009 Odsłon: 106