Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Karpaty łączą, a nie dzielą

Karpaty łączą, a nie dzielą-1Na zaproszenie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego Starosta Jasielski Adam Pawluś uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu dyskusyjnym z cyklu „Europa Karpat” w Przemyślu.

O współpracy państw karpackich, budowie wspólnej infrastruktury i stworzeniu strategii dla tego makroregionu rozmawiali w niedzielę, 29 stycznia br., w Przemyślu eksperci w ramach dyskusji panelowej z cyklu „Europa Karpat". Edycja ta przebiegała pod hasłem „Na drodze odpowiedzialnego rozwoju: w poszukiwaniu nowych form jedności europejskiej; ciekawe inicjatywy karpackie; nowe drogi rozwoju”.

W debacie uczestniczyli parlamentarzyści, na czele z Premier Beatą Szydło, Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz politycy, samorządowcy, biznesmeni, myśliciele m.in. z Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Francji, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Szwajcarii.

- Karpaty są symbolem, że trzeba łączyć kultury, trzeba łączyć społeczeństwa, narody, państwa - powiedziała w niedzielę Premier Beata Szydło, która w Przemyślu otworzyła międzynarodową konferencję dotyczącą współpracy w regionie Karpat. - Europę Karpat można budować na kilku płaszczyznach - dodała.

Celem debaty było m.in. podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania strategii makroregionu Karpat, która pozwoli na rozwój tego regionu do podobnego poziomu, jaki w zachodniej Europie osiągnęły Alpy. Obecny na konferencji Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział, że rząd będzie działał na rzecz stworzenia unijnej strategii makroregionu karpackiego.

Zdaniem prelegentów Karpaty to  wielki niewykorzystany potencjał. - Przypominają Alpy, ale sto lat temu - mówił w ramach dyskusji panelowej Jerzy Kwieciński, który był jednym z prelegentów.

Wiceminister dodał, że mimo braku strategii kraje karpackie już podejmują wiele wspólnych inicjatyw. Wymienił wśród nich m.in. budowę szlaku Via Carpatia, czy plany połączenia wodnego Odry z Dunajem.

- Planujemy powołać Instytut Karpacki, gdzie będą współpracować naukowcy z naszych krajów. Tych przedsięwzięć jest coraz więcej, ale chcę podkreślić, że myślimy o rozwoju odpowiedzialnym, żeby Karpaty zachować dla przyszłych pokoleń - mówił Kwieciński.

Z kolei Richard Horcsik, Przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier zaapelował, aby z tego regionu stworzyć „kraj narciarski", żeby turyści nie jeździli na narty do Austrii, tylko do tej części Europy.

Zaznaczał, że aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest przede wszystkim budowa infrastruktury, także we wschodnich częściach państw karpackich. – Rozwój tego regionu Karpat wymaga lepszych połączeń infrastruktury – podkreślał.

Zastrzegł przy tym, że infrastruktura nie oznacza "trującego przemysłu", który w tej części regionu jest zbędny.

Natomiast były ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj zaznaczył, że konieczne jest zorganizowanie dużego forum karpackiego, które poświęcone będzie m.in. lokalnym problemom gospodarczym.

- Projekt „Europa Karpat” jest ważny da Ukrainy politycznie, gospodarczo, infrastrukturalnie i turystycznie. Ważny jest ten projekt także z punktu widzenia ochrony naszego terytorium - dodał Markijan Malskyj podkreślając, że przyszłością Karpat jest młodzież. Dlatego należy zorganizować wymianę młodzieży.

Cykl konferencji "Europa Karpat" został zapoczątkowany w 2010 r. Dotychczas odbyły się m.in. sesje w Krynicy, Krasiczynie i na Ukrainie. Celem tej inicjatywy jest pogłębianie transgranicznej współpracy regionalnej, monitorowanie postępów we wdrażaniu Konwencji Karpackiej oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.

  • Odsłon: 127
  • Odsłon: 96
  • Odsłon: 104

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj