Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu  10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do podjęcia działań związanych z zawarciem porozumienia z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie przygotowania inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

    5. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 106 a linią nr 108.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

 

       Robert Snoch

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj