Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Adam Pawluś członkiem Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

spjaslo-1Starosta Jasielski Adam Pawluś został powołany przez Ministra Środowiska Jana Szyszko  na członka Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Członków rady naukowej parku narodowego na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

MPN-1

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj