Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wsparcie stypendialne uczniów zdolnych

Wsparcie stypendialne uczniów zdolnych-1Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego prowadzi nabór do dwóch projektów stypendialnych skierowanych do uczniów szczególnie uzdolnionych, uczących się w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Nabór wniosków prowadzony będzie na przełomie czerwca i lipca.

W czwartek, 8 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 projektu stypendialnego skierowanego do uczniów szczególnie uzdolnionych, uczących się w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Projekt jest skierowany do 385 uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej osiągających wysokie wyniki w nauce. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę - dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń lub osobę przez niego wyznaczoną  wniosku o przyznanie stypendium.

Planowany nabór wniosków:

I – czerwiec/lipiec 2017 r.,

II – dla uczniów klas 1. liceów – wrzesień 2017 r.

Szczegóły na prezentacji

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj