Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego-12We wtorek, 27 czerwca br., z inicjatywy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, podczas którego omówiono inwestycje rekomendowane przez Powiat Jasielski do umieszczenia w tym dokumencie.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych uwag, wniosków i rekomendacji do polityki przestrzennej kraju i polityki przestrzennej Województwa Podkarpackiego, w związku z wyłożeniem do wglądu „Planu i prognozy oddziaływania na środowisko” oraz w związku z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przez samorządy.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego to podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia we „Wnioskach i rekomendacjach do polityki przestrzennej kraju”, jako mające podstawowe znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego:

Rozbudowa i podniesienie do klasy S drogi krajowej nr 73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnice: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc   i Jasła,

Budowa zjazdu z autostrady A4 w kierunku Jasła wraz z odcinkiem drogi krajowej klasy S do drogi nr 73 w Pilźnie,

Budowa drogi krajowej klasy S Gorlice - Jasło – Krosno w ciągu drogi nr 28, w tym obwodnicy miasta Jasła,

Rozbudowa linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica o odcinek z Dębicy do Jasła,

Budowa magistrali wodociągowej od zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa do Mielca przez Jasło i Dębicę.

Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia w dokumentach Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w mieście Jaśle,

Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 992   i 993 na odcinku Nowy Żmigród – granica województwa podkarpackiego, wraz z obwodnicą Nowego Żmigrodu.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele władz powiatowych: Robert Soch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Zając - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Janusz Przetacznik - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Starosta Dębicki Andrzej Reguła, przedstawiciele gmin z terenu powiatu jasielskiego, a wśród nich: Małgorzata Salacha - Burmistrz Kołaczyc, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród,  Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec, Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy Krempna,Stanisław Pankiewicz - Wójt Gminy Jasło,  Rafał Papciak - Wójt Gminy Brzyska, Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła, Sława Liniewska – Garbacz – Kierownik Wydziały Architektury Urzędu Miasta w Jaśle oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń: Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Mieczysław Borowiec - Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Rzeszowie, Kamila Piech- Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Renata Drążek - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Grzegorz Kaczor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów, Andrzej Polakiewicz – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów o. Jasło, Adam Filar – Kocham kolej.pl.

 

 • Odsłon: 83
 • Odsłon: 91
 • Odsłon: 92
 • Odsłon: 91
 • Odsłon: 82
 • Odsłon: 87
 • Odsłon: 76
 • Odsłon: 75
 • Odsłon: 83
 • Odsłon: 816
 • Odsłon: 70
 • Odsłon: 128
 • Odsłon: 78
 • Odsłon: 5415
 • Odsłon: 78
 • Odsłon: 71
 • Odsłon: 77
 • Odsłon: 75
 • Odsłon: 69
 • Odsłon: 60

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj