Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Kolej znów połączy Jasło i Gorlice

spjaslo-1Marszałek Województwa Małopolskiego pozytywnie odpowiedział na inicjatywę samorządów Powiatu Jasielskiego i Powiatu Gorlickiego dotyczącą uruchomienia połączenia kolejowego Jasło – Gorlice. Połączenie to może zostać wznowione najprawdopodobniej w czerwcu 2018 roku.

Z inicjatywy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, 13 lipca 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego Jasło - Gorlice z udziałem posła Bogdana Rzońcy - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w Sejmie RP, przedstawicieli samorządów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego, urzędów marszałkowskich, linii kolejowych PKP i SKPL.  Z uwagi na fakt, że linia kolejowa jest zelektryfikowana – co zmniejsza koszty eksploatacji - zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do reaktywacji połączeń kolejowych na tej trasie.  16 sierpnia 2017 roku Powiat Jasielski, Miasto Jasło, Gmina Jasło i Gmina Skołyszyn podpisały list intencyjny zakładający współpracę w celu uruchomienia i prowadzenia regularnych kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Jasło-Gorlice. Samorządy wyraziły również wolę dofinansowania przewozów na tej linii w wysokości 30%.

Zarząd Powiatu w Jaśle wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Małopolskiego o sfinansowanie kosztu tych przewozów na linii Jasło – Gorlice w wysokości 70% (pozostałe 30% sfinansują samorządy).

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, doceniając inicjatywę samorządów, poparł ich starania zmierzające do uruchomienia połączenia kolejowego Jasło – Gorlice. Wskazał, że utworzenie tego połączenia będzie możliwe po 9 czerwca  2018 roku,  tj. po zakończeniu rewitalizacji linii kolejowej Rzeszów – Jasło i przeprowadzeniu badań potrzeb komunikacyjnych mieszkańców powiatów: jasielskiego i gorlickiego.

Działania samorządów wspiera Wojciech Zając – Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj