Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego

spjaslo-1Przypominamy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla zawodnika może zwrócić się klub sportowy. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w Uchwale Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle do dnia 2 października 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

 

Do pobrania: 

Uchwała 

Wniosek

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj