Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Spotkanie przedsiębiorców

Spotkanie przedsiębiorców 2-9W dniu 5 października 2017 r. z inicjatywy Wicestarosty Tadeusza  Gorgosza odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Powiatu Jasielskiego. Spotkanie to miało na celu przedstawienie ogólnych problemów i zagadnień jakie dotyczą przedsiębiorców w sprawach kluczowych dla rozwoju gospodarczego powiatu i poszczególnych przedsiębiorstw

Na spotkanie przybyli: Wicestarosta - Tadeusz Gorgosz, Etatowy Członek Zarządu - Andrzej Stachurski, Naczelnik Urzędu Skarbowego - Wiesław Dziedzic, Dyrektor ZUS oddział Jasło - Krystyna Domaradzka, Prezes Podkarpackiego Funduszu i Rozwoju - Krzysztof Staszewski, Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego - Rafał Dziedzic, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Andrzej Babiarz, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych - Przemysław Baciak.

Wicestarosta Tadeusz Gorgosz zaproponował partnerską  współpracę i wymianę informacji, poprawienie relacji między pracodawcami, a administracją. Jego zdaniem organizowanie tego typu spotkań nie tylko pozwolą na zmniejszenie dystansu między  przedsiębiorcami, a organami skarbowymi,  ZUS, Sanepid, Inspekcją Pracy ale także na zmianę funkcjonującego wśród przedsiębiorców poczucia, że ich sprawy i zadania administracji to dwa zupełnie inne światy. Dlatego też należy zadbać o doprowadzenie do faktycznej współpracy administracji i biznesu, która miałaby na celu  rozwój powiatu i całej polskiej gospodarki.

W trakcie spotkania  zapoznano przedsiębiorców ze zmianami w przepisach, które nastąpią od stycznia 2018 roku.  Pani Krystyna Domaradzka przedstawiła nowe zasady opłacania składek -  z korzyścią dla płatnika i zapewniła, że każdy przedsiębiorca będzie mógł liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O wsparciu podatnika i przedsiębiorcy w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych  oraz o udzielaniu jednolitej informacji w tym zakresie, poinformował Pan Wiesław Dziedzic.

Uczestniczący w spotkaniu Prezes Podkarpackiego Funduszu Rozwoju – Krzysztof Staszewski przedstawił projekt wsparcia finansowego przedsiębiorców oraz możliwości wyboru produktów finansowych, które będą  konkurować cenami z rynkiem komercyjnym, czyli bankowym. Wsparcie, oferowane przez Fundusz przeznaczone będzie w formie pożyczki obrotowej , w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania.

Zaproponowano również możliwość  tworzenia nowych miejsc pracy i przeprowadzania szkoleń pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, w ramach pomocy oferowanej ze strony Powiatowego Urzędu Pracy.

O przepisach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji ściśle związanych z rozwojem przedsiębiorczości opowiedział Andrzej Babiarz, który zapowiedział możliwość skoncentrowania wszystkich przepisów związanych z inwestycją w jednym kodeksie prawnym, co w znaczny sposób  przyspieszyłoby wszystkie decyzje inwestycyjne i ułatwiłoby załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu.

 Przedstawiono  również koncepcję utworzenia katalogu przedsiębiorców, pokazującego potencjał gospodarczy i organizacyjny firm skierowany na eksport.

Podczas spotkania,  przedsiębiorcy mogli wyrazić swoje zdanie i opinię w wielu kluczowych sprawach dla rozwoju naszego terenu.

Na koniec Wicestarosta Tadeusz Gorgosz wyraził potrzebę wzajemnych kontaktów wynikających z konieczności stworzenia nie tylko dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ale również problemów na szczeblu urząd – przedsiębiorca. Wicestarosta zapewnił  również, że powiat będzie przekazywał aktualne informacje  dotyczące przetargów, zamówień, projektów unijnych drogą e- mailową ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Wystąpił także z propozycją zorganizowania kolejnego spotkania z przedsiębiorcami  lub ich organizacjami.

 • Odsłon: 88
 • Odsłon: 89
 • Odsłon: 91
 • Odsłon: 78
 • Odsłon: 77
 • Odsłon: 82
 • Odsłon: 84
 • Odsłon: 82
 • Odsłon: 76
 • Odsłon: 79
 • Odsłon: 87
 • Odsłon: 92
 • Odsłon: 88
 • Odsłon: 84
 • Odsłon: 88
 • Odsłon: 83
 • Odsłon: 80
 • Odsłon: 72
 • Odsłon: 93
 • Odsłon: 75
 • Odsłon: 64

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj