Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia

Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia-116 października w Jasionce odbyła się konferencja pn. „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”, podczas której zaprezentowano kierunki rozwoju układu komunikacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ważnym wydarzeniem na tej konferencji było podpisanie aneksu do Kontraktu Terytorialnego na realizację drogi szybkiego ruchu S-19 od Babicy do Barwinka na granicy Polsko-Słowackiej. Pod aneksem swój podpis złożyli, z pełnomocnictwa Rządu RP  Adam Hamryszczak,  podsekretarz stanu w Ministerstwie i Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego.

W wydarzeniu uczestniczyli: europoseł Tomasz Poręba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Poseł Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Poseł Wojciech Buczak.

Podczas konferencji podpisano również szereg listów intencyjnych samorządu województwa, z powiatami i gminami. Starosta Jasielski Adam Pawluś podpisał list intencyjny z deklaracją określenia zasad i warunków współpracy w przygotowaniu zadania pod nazwą:  „Budowa nowego węzła Autostrady A4  -  węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do drogi krajowej 94”.

Podczas spotkania zaprezentowano także program rozwoju i przebudowy linii kolejowych. Po raz pierwszy w czasie prezentacji w oficjalnych dokumentach planistycznych Województwa Podkarpackiego pojawiło się przedłużenie linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska – Dębica do Jasła.

Starosta Adam Pawluś wyraził zadowolenie z podjęcia tej inicjatywy. Powiedział: Ze swojej strony deklaruję aktywne działania w staraniach o wybudowanie nowego połączenia autostrady z drogą krajowa Nr 73. Dogodne połączenie Jasła i wszystkich miejscowości z południowo- zachodniej części Podkarpacia z A4 ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego tej części województwa oraz dla skomunikowania tych terenów z europejska siecią dróg. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace projektowe przygotowawcze dotyczące rozbudowy DK 73 od Jasła do Pilzna. Zabezpieczane są też środki w Krajowym Rejestrze Drogowym na jej realizację w kwocie 476 mln złotych. Poszerzenie przewidywanej inwestycji drogowej połączenia drogowego od Pilzna do Autostrady A4 z wykorzystaniem jej węzła w miejscowości Borowa, byłoby logiczną tego kontynuacją. W miejscowości Borowa nad autostradą przebiega wiadukt drogi powiatowej. Moim zdaniem możliwe jest połączenie tego węzła drogi krajowej Nr 94 i 73 w Pilźnie po śladzie dotychczasowych dróg powiatowych Pilzno – Chotowa Nr 1280R i następnie Chotowa- Borowa Nr 1293R oraz na północ od autostrady do miejscowości Radomyśl Wielka. 

  • Odsłon: 53
  • Odsłon: 59
  • Odsłon: 64

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj