Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Szpital w Jaśle otrzymał najwyższe w jego historii dofinansowanie

Szpital w Jaśle otrzymał najwyższe w jego historii dofinansowanie-9W dniu 18 października 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP na lata 2014 – 20120 pn.: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”. Jak podkreślali wszyscy obecni przy jej podpisaniu samorządowcy, politycy i pracownicy szpitala, kwota 10 mln. złotych to największe dofinansowanie w historii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Umowę podpisali w imieniu Instytucji Zarządzającej Programem: Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz w imieniu Beneficjenta Michał Burbelka Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Władysław Ortyl docenił ogromną determinację osób, które podjęły wyzwanie i doprowadziły do realizacji tego projektu. Poprzednia koncepcja o budowie nowego pawilonu, której koszt szacowano na 80 mln zł była nierealna i nie kwalifikowała się do dofinansowania.

Nowy Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem w grudniu 2016 r podjął decyzję o przebudowie szpitala, której koszt to około 19 mln zł, przeznaczając te środki na rozbudowę i doposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji wraz z niezbędną infrastrukturą.

Obecnie przy podpisywaniu umowy Poseł Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Wojciech Zając, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego podkreślali, że kilkanaście miesięcy żmudnej pracy doczekały się pozytywnego finału, dzięki skutecznemu zarządzaniu. Nastąpiła dobra zmiana, której my jesteśmy beneficjentami - podkreślił Wojciech Zając.

 Dyrektor Michał Burbelka nie ukrywał satysfakcji, nazywając ten dzień historycznym dla szpitala w Jaśle. Podkreślił, że: Starosta Adam Pawluś obdarzył szpital ogromnym kredytem zaufania powierzając nam obowiązek przygotowania projektu do RPO, a także pozyskania ogromnych środków. Dodał, że było to możliwe dzięki współpracy parlamentarzystów i polityków oraz doskonałej współpracy zarządu z kierownictwem szpitala. Dzięki modernizacji pacjenci będą operowani w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Problemem przy prowadzeniu prac będzie stanowić fakt, że szpital przez cały czas będzie prowadził swoją działalność, będzie to więc  praca „na żywym organizmie”. Być może dlatego w trzecim przetargu na rozbudowę szpitala wpłynęło tylko trzy oferty, a koszt najniższej z nich przekracza planowane wydatki o 3 mln zł. W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja o wyborze oferty lub o ponownym rozpisaniu przetargu. Realizację wydatków musi nastąpić do października 2018 roku, więc czasu nie jest dużo, ale Starosta podkreślił, że Powiat jest na to przygotowany.

 Starosta poinformował, że trwają starania o pozyskanie środków z kolejnych projektów. Pierwszy z nich pochodzi z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i można  z niego pozyskać ponad 5 mln zł na unowocześnienie chirurgii, w tym zakup nowoczesnych urządzeń oraz wdrażanie nowych usług medycznych na oddziale. Kolejna inwestycja dotyczy dofinansowania oddziału psychiatrycznego mieszczącego się Za Bursą. Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości około 2 mln zł można będzie przeprowadzić termomodernizacją budynku i jego kapitalny remont.

  • Odsłon: 44
  • Odsłon: 46
  • Odsłon: 45
  • Odsłon: 49
  • Odsłon: 52
  • Odsłon: 48
  • Odsłon: 52
  • Odsłon: 45
  • Odsłon: 48

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj