Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Jasło uczciło 33. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

popieluszko2-1Minęły 33 lata od męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W czwartek 19 października 2017 r. w Jaśle odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę dramatycznej śmierci kapelana Służby Zdrowia i Solidarności

Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą konferencją naukową, poświęconą pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Referat pt. „Relacje bł. ks. Jerzego Popiełuszki z abp. Ignacym Tokarczukiem” wygłosi dr Mariusz Krzysztofiński, przedstawiciel rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, jako uczestnik tamtych wydarzeń, zaprezentował atmosferę panującą w Jaśle w 1984 r., w czasie uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki.

 - Wielu z Was najprawdopodobniej niewiele wie o Jerzym Popiełuszce, dlatego tez zorganizowaliśmy tę konferencję, aby przybliżyć Wam sylwetkę tego Wielkiego Polaka – kapłana, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, zajmujących się zwalczaniem Kościoła katolickiego.

Mimo iż życie jego było stosunkowo krótkie, swoimi czynami i postawą patriotyczną wpisał się trwale w najnowszą historię państwa Polskiego.

Szczególnie znanym stał się w ostatnich latach swojego kapłaństwa, kiedy w Polsce wybuchł stan wojenny, kiedy trzeba było stanąć przy robotnikach, przy zdelegalizowanej "Solidarności", przy ludziach chorych, cierpiących, przy pielęgniarkach.

W podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie pełnił posługę kapłańską, gromadzona była m.in. żywność i leki. Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Wspierał więźniów politycznych. Nagrał kilka z rozpraw wnosząc do sali sądowej magnetofon schowany pod sutanną. Materiał, który wtedy powstał, był emitowany m.in. w Radiu Wolna Europa.

Odprawiał comiesięczne Msze Św. za Ojczyznę i wygłaszał kazania religijno-patriotyczne, w których w kontekście Ewangelii i nauki społecznej Kościoła ukazywał moralny wymiar rzeczywistości stanu wojennego. W kazaniach nawoływał, by „zło dobrem zwyciężać”.

Jego działalność spowodowała, że stał się on celem ataków władz PRL, które zarzucały mu, że tworzy seanse nienawiści, organizuje wiece polityczne i bezprawnie gromadzi tłumy. Oskarżano go o polityczny fanatyzm, pomawiano o malwersacje finansowe i niemoralne prowadzenie się. Mnożyły się też próby zastraszenia (fałszywe oskarżenia, przesłuchania, inwigilacja, aresztowania).

W końcu doszło do porwania księdza. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie jak zginął. Na podstawie sekcji zwłok potwierdzono, że był brutalnie bity oraz związany w taki sposób, że przy każdym ruchu sznur zaciskał mu się wokół szyi… - mówił do uczestników konferencji Adam Pawluś.

Młodzież z ILO przygotowała okolicznościowy montaż słowno – muzyczny, w którym przybliżyła zgromadzonym sylwetkę księdza Jerzego i klimat panujący wówczas w Polsce.

O godz. 18:00 w kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle odprawiono Mszę Świętą w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Paszek, a homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. Obchody rocznicowe zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Jasielskie obchody zorganizowali: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Instytut Pamieci Narodowej O. Rzeszów, Stowarzyszenie „Solidarni” w Jaśle oraz NSZZ „Solidarność” w Jaśle.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmował się wtedy m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. Przez ostatnie lata życia posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Tu związał się z Solidarnością oraz decyzją ks. prałata Teofila Boguckiego, proboszcza parafii, celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę, które gromadziły wokół świątyni wielotysięczne tłumy.

W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych i prowadził na ich rzecz liczne działania charytatywne. Wskutek swoich działań stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Był też wielokrotnie przesłuchiwany i poddany permanentnej inwigilacji.

Swoja ostatnią duszpasterską podróż w życiu odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Podczas podróży powrotnej ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku.

Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził kilkuset tysięczną rzeszę ludzi, był manifestacją wiary i chrześcijańskich wartości.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych.

 • Odsłon: 61
 • Odsłon: 67
 • Odsłon: 68
 • Odsłon: 66
 • Odsłon: 56
 • Odsłon: 61
 • Odsłon: 75
 • Odsłon: 59
 • Odsłon: 58
 • Odsłon: 69
 • Odsłon: 61
 • Odsłon: 66
 • Odsłon: 58
 • Odsłon: 57
 • Odsłon: 57
 • Odsłon: 60
 • Odsłon: 51
 • Odsłon: 58
 • Odsłon: 52
 • Odsłon: 56
 • Odsłon: 54

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj