Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Polsko-Słowacka konferencja „Czyste Karpaty’’ – sukcesem Starostwa Powiatowego w Jaśle

Konferencja-11W drugim dniu konferencji „ Czyste Karpaty  -  Zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego oraz gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie ziemnym” omówiono kwestie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w  Karpatach oraz znaczenia tych surowców dla rozwoju gospodarczego tego regionu. Przeanalizowano również problematykę ochrony środowiska przy jednoczesnym rozwoju tej gałęzi przemysłu.

Konferencja obejmowała trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich moderowany był przez posła na Sejm RP Piotra Babinetza i dotyczył znaczenia ropy i gazu ziemnego dla rozwoju gospodarczego Karpat. Dyrektor  oddziału Karpackiego PIG-PIB profesor Leszek Jankowski,  skupił się na omówieniu jak duży potencjał tkwi w znajdujących się na terenie Karpat  złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Profesorowie Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie  Stanisław Rychlicki i Jerzy Stopa przedstawili perspektywy rewitalizacji podkarpackich złóż naftowych. Przedstawili tezę, że tradycyjną metodą eksploatacji wykorzystuje się około 15% ich zasobów, czyli już istniejące złoża stanowią duży potencjał do dalszej eksploatacji, ale wymaga to zmiany metod ich wydobycia. Podawali przykłady takich działań dokonywanych przez firmy naftowe w USA. Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. Krzysztof Potera przedstawił bardzo optymistyczne perspektywy zwiększenia nakładów finansowych na poszukiwania złóż ropy naftowej, szczególnie przez oddział  w Sanoku.  Prezes Zarządu Orlen Upstream mówił o rozwoju tej firmy w Polsce. Posiada ona koncesje na wydobycie ropy w powiecie jasielskim i gorlickim. Pozytywny rezultat osiągnięto na wiertni Pasieki w Osobnicy, a kolejna wiertnia budowana jest w miejscowości Skołyszyn.

W drugim panelu podjęto tematykę znaczenia ropy naftowej i gazu ziemnego dla rozwoju gospodarczego Karpat. Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca poruszył temat patriotyzmu gospodarczego. Prezes Eustream dr Milan Sedlaczek mówił o zagrożeniach jakie dla infrastruktury niesie budowa gazociągu NordStream II. Przedstawiciel Orlen Południe S.A. Grzegorz Wysocki przedstawił perspektywy rozwoju tej firmy zwłaszcza Rafinerii w Jedliczu. Dr Tomasz Nałęcz z Instytutu im. R. Rybarskiego przedstawił społeczne i gospodarcze aspekty wykorzystania potencjału geotermalnego dla poprawy jakości życia Polaków oraz odpowiedzialnego rozwoju „małych ojczyzn”.

Ostatni panel dotyczył kwestii  ochrony środowiska przy jednoczesnym rozwoju przemysłu naftowego w Karpatach. Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski poinformował o znaczących środkach finansowych jakie fundusz przeznacza na finansowanie projektów związanych z regeneracją i  odzyskiwaniem odpadów. Wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski, Piotr Burmistrz i Krzysztof Kogut przedstawili technologie zgazowania odpadów oraz sposobu wykorzystania odpadów do produkcji sorbentów usuwających rtęć ze spalin. Wiceprezes Lotos Infrastruktura S.A. Lucjan Nowakowski przedstawił  planowane inwestycje w jasielskim Lotosie, które wykorzystują technologie przedstawione przez wykładowców  z Akademii Górniczo-Hutniczej a zwłaszcza zwierciny, które wykorzystywane są do odzyskania rzadkich i cennych pierwiastków. Doktor Jozef Macala z Uniwersytetu Cyryla i Metodego w  Trnave mówił o zanieczyszczeniu powietrza oraz o sposobach i możliwościach poprawy tego stanu. 

Wszyscy obecni na konferencji podkreślali jak ogromny potencjał tkwi w Karpatach. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego stwarzają możliwości do rozwoju gospodarczego opartego na ich wydobyciu i przetwarzaniu. Jednocześnie poprzez gospodarcze wykorzystanie odpadów  jest szansa na poprawę stanu środowiska. 

 • Odsłon: 54
 • Odsłon: 55
 • Odsłon: 53
 • Odsłon: 54
 • Odsłon: 56
 • Odsłon: 57
 • Odsłon: 52
 • Odsłon: 66
 • Odsłon: 61
 • Odsłon: 57
 • Odsłon: 82
 • Odsłon: 52
 • Odsłon: 44
 • Odsłon: 43
 • Odsłon: 49
 • Odsłon: 70
 • Odsłon: 48
 • Odsłon: 50
 • Odsłon: 44
 • Odsłon: 44
 • Odsłon: 44
 • Odsłon: 41
 • Odsłon: 45
 • Odsłon: 40
 • Odsłon: 49
 • Odsłon: 37
 • Odsłon: 41
 • Odsłon: 39
 • Odsłon: 43
 • Odsłon: 40
 • Odsłon: 40
 • Odsłon: 37

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj