Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Jaśle.
5. Wybór Członka Zarządu Powiatu w Jaśle:
a) zgłoszenie przez Starostę Jasielskiego kandydata na Członka Zarządu Powiatu.
b) wybór Komisji Skrutacyjnej.
c) przeprowadzenie tajnego głosowania, podjęcie uchwały.
6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Robert Snoch

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj