Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Uroczyste odsłonięcie obelisku w Ożennej

Obelisk-3„Dla upamiętnienie przyjaźni i współpracy polsko-słowackiej, w dowód wdzięczności Ing. Vladimirowi Kozakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego” - głosi napis na obelisku, w Ożennej, którego odsłonięcie nastąpiło 27 listopada 2017 roku.

W uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na obelisku w Ożennej wzięli udział licznie zgromadzeni goście zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej. Stronę słowacką reprezentowali między innymi: Pavol Celuch Poseł na Sejm Republiki Słowackiej, Peter Chudik  Przewodniczący Województwa Preszowskiego oraz Martin Bielak Wiceprzewodniczący Województwa Preszowskiego. Przybyła liczna delegacja ze strony polskiej na czele z Lucjanem Kuźniarem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wojciechem Zającem Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotrem Miąso Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dr inż. Marianem Stójem Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego.

Powiat Jasielski reprezentowali Robert Snoch Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Stachurski i Stanisław Zając Członkowie Zarządu Powiatu oraz Katarzyna Kaszowicz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Wszyscy zgromadzenie ze wzruszeniem wspominali osobę śp. Vladimira Kozaka. Powiat Jasielski we współpracy z administracją reprezentowaną przez Dyrektora zrealizował dwa projekty. Pierwszy z nich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Krosno-Toki” spowodował, że droga 992 uzyskała połączenie z siecią dróg słowackich, co ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego. Drugi projekt pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874 Dębowiec – Kopaniny” po stronie polskiej pozwolił w radykalny sposób poprawić dostępność komunikacyjną miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a zwłaszcza do miejscowości stanowiącej cel pielgrzymek, jaką jest Dębowiec z  wspaniałą  Bazyliką Matki Bożej Płaczącej z La Salette. Kolejny projekt budowy nowego odcinka drogi, który powstanie na terenie miasta Jasła, na przedłużeniu drogi 992, również był wspierany przez Dyrektora i dzięki temu doczeka się wykonania. Ogromne zaangażowanie Dyrektora Vladimira Kozaka, jego profesjonalizm sprawił, że wspólne projekty uzyskiwały zawsze wysoką punktację i mogły być realizowane. 

Andrzej Stachurski w imieniu Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia oraz Wicestarosty Jasielskiego Tadeusza Gorgosza odczytał list skierowany do wszystkich przybyłych na uroczystość:

Wspaniała uroczystość odsłonięcie pomnika upamiętniającego osobę Vladimira Kozaka, Dyrektora Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego, jest jednocześnie okazją do wyrażenia wdzięczności za dotychczasową współpracę  i przyjaźń ze stroną słowacką.

Niestety z powodu licznych obowiązków służbowych w dniu dzisiejszym nie możemy być z Państwem, aby wziąć udział w tym podniosłym wydarzeniu.

Żyjemy w czasach, kiedy granica pomiędzy Słowacją a Polską jest tylko linią na mapie. Możemy bez przeszkód spotykać się i wspólnie realizować projekty, dzięki którym regiony przygraniczne rozwijają się i pięknieją. Vladimir Kozak był najlepszym przykładem na to, że przyjaźń i współdziałanie dla dobra mieszkańców może zachodzić niezależnie od kraju pochodzenia. Dowodem na to są liczne wspólne projekty, które już zostały zrealizowane.

Mamy nadzieję, że nasza dalsza współpraca na gruncie polsko-słowackim będzie nadal rozwijać się w atmosferze życzliwości, pełnej konstruktywnych i ambitnych planów oraz ich wspólnej realizacji. 

  • Odsłon: 58
  • Odsłon: 64
  • Odsłon: 72
  • Odsłon: 62
  • Odsłon: 60
  • Odsłon: 66
  • Odsłon: 66
  • Odsłon: 66
  • Odsłon: 73
  • Odsłon: 70

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj