W dniu 18 kwietnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Budynek najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku i będzie spełniał najwyższe standardy. Szacunkowa wartość inwestycji to około 26 mln złotych.

Prace przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Wykonawca inwestycji jest konsorcjum firm: lider KFB Budownictwo Sp. z o.o. oraz jego partner Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna.

Wszyscy zebrani na uroczystości: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, kierownictwo policji, przedstawiciele służb mundurowych - zgodnie podkreślali potrzebę realizacji tej inwestycji. Budynek, w którym obecnie pracują funkcjonariusze liczy ponad 80 lat i nie spełnia warunków dla dobrej pracy i obsługi interesantów.  Nowy budynek Komendy zlokalizowany przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego, na działce o powierzchni ponad 1 ha, będzie nowoczesny, spełniający najwyższe standardy, a funkcjonariusze będą mogli pracować w komfortowych warunkach.

W okolicznościowym przemówieniu młodszy inspektor Henryk Moskwa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podkreślał znaczenie tej inwestycji: To ogromny krok na przód w kierunku profesjonalizacji policyjnej służby na terenie powiatu jasielskiego i miasta Jasła. To największa policyjna inwestycja na terenie województwa podkarpackiego. Nowa komenda odpowiadać będzie standardom dwudziestego pierwszego wieku.

Obecny na uroczystości Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, odczytał list Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł podkreślił jak ważne i potrzebne są wydatki na służby mundurowe.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, podziękował wszystkim, których wieloletnie starania doprowadziły do rozpoczęcia budowy, przede wszystkim parlamentarzystom, wojewódzkim władzom samorządowym i rządowym.  Wskazał potrzebę współpracy pomiędzy instytucjami: Dla nas samorządowców bezpieczeństwo obywateli jest sprawą najważniejszą, a ponieważ jasielska policja realizuje to w czynach i z pełnym zaangażowaniem wykonuje powierzone jej obowiązki, znajduje u nas pełne wsparcie. Mogę podkreślić, że wzajemna współpraca  pomiędzy naszymi instytucjami układa się bardzo dobrze. Dzięki temu wieloletnie marzenie o tak bardzo potrzebnej siedzibie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle może się urzeczywistnić

IMG_3000
IMG_3000
IMG_3512
IMG_3512
IMG_3516
IMG_3516
IMG_3523
IMG_3523
IMG_3536
IMG_3536
IMG_3552
IMG_3552
IMG_3554
IMG_3554
IMG_3561
IMG_3561
IMG_3572
IMG_3572
IMG_3588
IMG_3588
IMG_3591
IMG_3591
IMG_3602
IMG_3602
IMG_3629
IMG_3629
IMG_3643
IMG_3643