Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

LIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w powiecie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.
b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.
c) rozpatrzenia skargi Zarządu Okręgowego Podkarpackiego ZNP na działania Dyrektora LO w Nowym Żmigrodzie.
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.
e) wyrażenia zgody na realizację projektu kluczowego pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)”.
f) zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

8. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

Bogusław Kręcisz

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj