Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej