Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Szlaki edukacyjne

 

 Ścieżka przyrodnicza „Kiczera" im. Prof. Jana Rafińskiego - Magurski Park Narodowy

ImagePrzebieg:

Żydowskie cmentarz - trawers wokół góry Kiczera Żydowska - droga Grab - Krempna

Czas przejścia: 2 godz.

Charakterystyka trasy:

Ścieżka przyrodnicza Kiczera im prof. Jana Rafińskiego rozpoczyna się obok cmentarza łemkowskiego w miejscowości Żydowskie i biegnie wokół góry Kiczera Żydowska a kończy się na śródleśnej polanie w pobliżu drogi Krempna - Grab. Ścieżka w terenie oznaczona jest znakami koloru zielonego i przebiega zróżnicowanym przyrodniczo terenem mijając siedliska zarówno łąkowe jak i leśne. Długość jej w terenie wynosi około 2,5 kilometra, a na jej pokonanie z realizacją celów edukacyjnych należy poświęcić około 2 godziny. Ścieżka ta posiada znaczenie interdyscyplinarne na jej trasie możemy zapoznać się kompleksowo ze środowiskiem przyrodniczym w Magurskiego Parku Narodowego oraz z zagadnieniami kulturowymi. Wzdłuż jej przebiegu znajduje się 11 przystanków z planszami edukacyjnymi:

 • Cmentarz łemkowski w Żydowskim
 • Łąka mieczykowo - mietlicowa z fragmentem młaki kozłkowo -turzycowej z wełnianką
 • Roślinność ruderalna
 • Oczko wodne
 • Punkt widokowy
 • Przebudowa drzewostanu
 • Martwe drzewo
 • Dawna granica rolno  - leśna
 • Buczyna karpacka
 • Geologia terenu
 • Polana śródleśna

 

Ścieżkę grupy powinny przemierzać z pracownikiem Magurskiego Parku Narodowego, a osoby indywidualne z wydanym przewodnikiem.

Ścieżka przyrodnicza „Hałbów"

ImagePrzebieg:

Krempna Ośrodek Edukacji Magurskiego Parku Narodowego - Przełęcz Hałbowska - wzdłuż szlaku PTTK koloru żółtego

 

Czas przejścia: ok. 2 godz. 

Charakterystyka trasy:

Ścieżka przyrodnicza bierze początek obok Ośrodka Edukacyjnego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej i biegnie wzdłuż fragmentu szlaku PTTK koloru żółtego na Przełęcz Hałbowską gdzie łączy się również z głównym szlakiem beskidzkim. Ścieżka przebiega na dużym odcinku terenem porośniętym lasem a jej całkowita długość wynosi około 3,5 kilometra. Na przejście ścieżki z realizacją celów edukacyjnych trzeba poświęcić około 2 godziny czasu. Można ją przejść w obu kierunkach trzeba jednak pamiętać, że z Przełęczy Hałbowskiej będziemy szli w dół zaś z Krempnej pieli się do góry, co może wydłużyć czas przejścia. Na trasie ścieżki zlokalizowano 9 przystanków, na których można zapoznać się z przyrodą Magurskiego Parku Narodowego - szczególnie ze zbiorowiskami leśnymi oraz z różnymi formami ochrony.

Ścieżki edukacyjno - turystyczne Nadleśnictwa Kołaczyce przy Centrum Edukacji Ekologicznej

Image   Trasa zielona - Las różnorodność biocenotyczna, 
   a gospodarcze użytkowanie

Przebieg:

Trasa w kształcie pętli z początkiem i końcem przy Centrum Edukacji Ekologicznej - Leśniczówka Bierówka

Czas przejścia: ok. 1 - 1,5 godz.  

Charakterystyka trasy:

Trasa ta prowadzi po bardzo zróżnicowanym terenie przez typowe dla pasma pogórza zbiorowiska leśne - buczyny, grądy, bory, jedliny oraz zlokalizowane w dolinach potoków łęgi. Podczas wędrówki można zaobserwować wszystkie fazy rozwojowe drzewostanów oraz działania prowadzone przez leśników - nasadzenia, zabezpieczenie odnowień przed zgryzaniem, kształtowanie struktury lasu, efekty cięć sanitarnych. Podczas wędrówki przy zachowaniu ciszy można obserwować bogatą faunę i florę lasów podgórza. Podczas wędrówki ścieżką realizujemy przede wszystkim cele edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej.

 

Image   Trasa niebieska - Najstarsze zabytki kultury 
   materialnej - stanowisko archeologiczne

Przebieg:

Centrum Edukacji Ekologicznej - Leśniczówka Bierówka - Kurhany w Bierówce

Czas przejścia: ok. ½ godz.

Charakterystyka trasy:

Ścieżka ta prowadzi kompleksem leśnym do kurhanów zlokalizowanych na północnej granicy Leśnictwa Bierówka, wiedzie przede wszystkim drogami leśnymi. Głównym obiektem na trasie jest stanowisko archeologiczne - kurhany z epoki ceramiki sznurowej sprzed 4600 lat, które dokumentuje zwyczaje pogrzebowe schyłku epoki kamienia. W kurhanach podczas prac archeologicznych stwierdzono narzędzia kamienne i krzemienne, fragmenty naczyń glinianych oraz narzędzia, którymi posługiwali się pierwsi rolnicy stosujący gospodarkę żarową. Podczas wycieczki można realizować cele edukacji historycznej oraz przyrodniczej.

ImageTrasa czerwona - Pamiątki tragicznej historii

Przebieg:

Centrum Edukacji Ekologicznej - Leśniczówka Bierówka - cmentarz z II wojny światowej

Czas przejścia: ok 1 godz.

Charakterystyka trasy:

Ścieżka ta prowadzi do cmentarza z okresu II wojny światowej. Podczas wędrówki można poznać zróżnicowanie wiekowe, gatunkowe oraz strukturę drzewostanów Lasów Warzyckich. Głównym obiektem na trasie jest cmentarz z II wojny światowej, na którym spoczywają, żołnierze z 1939 roku, ofiary hitlerowskich zbrodni rozstrzelani w latach 1940 - 1944 oraz polegli żołnierze Armii Krajowej. Nad bramką wejściową umieszczono słowa „Przechodniu powiedz ojczyźnie, że wierni jej prawom tu spoczywają". Trasa ta daje możliwość edukacji: przyrodniczej, historycznej oraz patriotycznej.

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj