Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Szlaki rowerowe

Szlaki wyznakowane przez Powiat Jasielski:

Image   Przebieg:

   Jasło - Dębowiec - Wola Dębowiecka - Załęże -
   Osiek Jasielski - Nowy Żmigród - Brzezowa -
   wzgórze Walik - Jaworze - Desznica -
   Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała - Rozstajne
   - Grab - Ożenna - Granica Państwa

Długość trasy: 52 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 43,1 km (82,9%)
Drogi szutrowe - 5,9 km (11,3%)
Drogi polne - 3 km (5,8%) 

Warto zobaczyć:

 • Jasło - Kościół Farny, Klasztor i kościół OO. Franciszkanów, Kościół św. Stanisława, Stary Cmentarz, Neogotycki dworek Sroczyńskiech, muzeum jasielskie,
 • Dębowiec - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła z 1848 małomiasteczkowa zabytkowa drewniana zabudowa,
 • Załęże - Zabytkowy drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1760 r., we wnętrzu ołtarz główny z malowanym na desce obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XV w., drewniany krucyfiks z XVI w. oraz polichromie z XVIII i XIX w.,
 • Osiek Jasielski - Zabytkowy drewniany kościół p.w. Przeniesienia Pańskiego z XIV/XV w., piwnice kazimierzowskiego zameczku, figura z 1906 r., kapliczki z przełomu XIX i XX w. oraz zabudowę małomiasteczkową
 • Nowy Żmigród - kościół z XIX w. z fragmentami z XVIw., Dziewiętnastowieczny rynek, Fragment ulicy z XII w., Cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną z XVIII w. oraz ze starymi kamiennymi nagrobkami oraz z pomnikiem poświęconym konfederatom barskim, cmentarz z I wojny światowej nr 8, cmentarz żydowski - kirkut, Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w kościele parafialnym
 • Skalnik - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór,
 • Wzgórze Walik - grodzisko obronne z VIII - X w. o powierzchni ok. 4 ha,
 • Desznica - cerkiew murowana p.w. św. Dymitra z 1790 r. obecnie kościół rzymskokatolicki, cmentarz z I wojny światowej,
 • Świątkowa Wielka - cerkiew grekokatolicka p.w. św. Michała Archanioła z 1757 r. obecnie kościół rzymskokatolicki, stary łemkowski cmentarz, liczne kapliczki i krzyże przydrożne,
 • Świątkowa Mała - drewniana cerkiew w stylu zachodniołemkowskim z przełomu XIX i XX w. obecnie kościół rzymskokatolicki, cmentarz łemkowski,
 • Rozstajne - zabytkowa kapliczka przydrożna z 1832 r. cmentarz łemkowski,
 • Grab - cmentarz z ciekawymi kamiennymi nagrobkami, dwa cmentarze z I wojny światowej nr 4, 5, liczne krzyże i kapliczki,
 • Ożenna - trzy cmentarze z I wojny światowej nr 1, 2, 3, cmentarz łemkowski z kamiennymi nagrobkami, kamienna przydrożna kapliczka św. Rodziny.

 

Image   Przebieg:

   Dębowiec - Folusz

Długość trasy: 9,5 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 9,5 km (100%)
 

Warto zobaczyć:

 • Dębowiec - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła z 1848, małomiasteczkowa zabytkowa drewniana zabudowa,
 • Folusz - kopalnia nafty i gazu ziemnego ze starymi urządzeniami wydobywczymi, pomnik przyrody ‘diabli Kamień", Wodospad Magurski, Rezerwat Kornuty oraz obelisk papieski w paśmie Magury Wątkowskiej.

 

Image   Przebieg:

   Krempna - Myscowa - Pańska Góra - Polany -
   Huta Polańska 

Długość trasy: 16,5 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 10,7 km (65%)
Drogi szutrowe - 2,9 km (17,5%)
Drogi polne - 2,9 km (17,5%) 

Warto zobaczyć:

 • Krempna - cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana z XVIII w., chyże łemkowskie, muzeum Magurskiego Parku Narodowego z prezentacją przyrodniczą, cmentarz z I wojny światowej,
 • Myscowa - murowana cerkiew z 1795 roku, cmentarz parafialny z ładnymi nagrobkami kamiennymi,
 • Polany - cerkiew murowana p.w. św. Jana Złotoustego z początku XX w.,
 • Huta Polańska - odbudowany kościół, w którym odbywają się tylko dwie msze w roku - pierwsza niedziela lipca oraz pierwsza niedziela po Wszystkich Świętych.

 

Image   Przebieg:

   Krempna - Kołomyja - Huta Krempska - Krempna

Długość trasy: 9,7 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe – 2,6 km (26,5%)
Drogi szutrowe – 7,1 km (73,5%)

 
Warto zobaczyć:

 • Krempna – cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana z XVIII w., chyże łemkowskie, muzeum Magurskiego Parku Narodowego z prezentacja przyrodniczą, cmentarz z I wojny światowej,
 • Huta Krempska – zabytkowa kapliczka wybudowana przez pierwszych hutników, stare zabudowania wiejskie.

 

Szlaki wyznakowane przez Stowarzyszenie Subregion Magurski:
 

 

Image   Szlak zielony - śladami św. Wojciecha

   Przebieg:

   Nowy Żmigród - Podgóry - Góra Grzywacka - Kąty -
   Skalnik - Góra Jeleń - wzgórze Walik - Brzezowa - 
   wzgórze Bucznik - Mytarz - Nowy Żmigród

  

Długość trasy: 23 km 

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 8,4 km (36,5 %)
Drogi szutrowe - 2,3 km (10 %)
Drogi polne i leśne - 12,3 km (53,5 %) 

Warto zobaczyć:

 
 • Nowy Żmigród - kościół z XIX w. z fragmentami z XVIw., Dziewiętnastowieczny rynek, Fragment ulicy z XII w., Cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną z XVIII w. oraz ze starymi kamiennymi nagrobkami oraz z pomnikiem poświęconym konfederatom barskim, cmentarz z I wojny światowej nr 8, cmentarz żydowski - kirkut, Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w kościele parafialnym
 • Góra Grzywacka - wieża widokowa zwieńczona Milenijnym Krzyżem Papieskim, w kierunku kościoła w Kątach rozmieszczone stacje drogi krzyżowej,
 • Skalnik - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór,
 • Góra Jeleń - ciekawy punkt widokowy,
 • wzgórze Walik - grodzisko obronne z VIII - X w. o powierzchni ok. 4 ha,
 • Brzezowa - źródełko św. Wojciecha,
 • Mytarz - wzgórze Trzech Krzyży.Image   Szlak niebieski - zabytkowych świątyń 

   Przebieg:

   Osiek Jasielski – Czekaj – Samoklęski – Mrukowa –
   Pielgrzymka – Zawadka Osiecka – Załęże – Łężyny 
   – Osiek Jasielski


Długość trasy: 25 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 10 km (40 %)
Drogi szutrowe - 10,2 km (40,8 %)
Drogi polne - 4,8 km (19,2 %) 

Warto zobaczyć:

 • Osiek Jasielski - Zabytkowy drewniany kościół p.w. Przeniesienia Pańskiego z XIV/XV w., piwnice kazimierzowskiego zameczku, figura z 1906 r., kapliczki z przełomu XIX i XX w. oraz zabudowę małomiasteczkową
 • Samoklęski - kościół p.w. św. Magdaleny z poł. XIX w., karczma z XIX w., resztki muru obronnego dworu, nad potokiem Sczawa znajduje się źródło siarczkowej wody mineralnej,
 • Mrukowa - kaplica pod Trzema Kopcami z cudownym źródełkiem, do której doprowadzają stacje drogi krzyżowej, miejsce po zamku na Górze Zamkowej,
 • Pielgrzymka - cerkiew grekokatolicka p.w. św. Michała Archanioła z końca XVIII w. obecnie użytkowana przez prawosławnych, pomnik ofiar Thalerhofu, stary łemkowski cmentarz z ciekawymi nagrobkami oraz cmentarz choleryczny z 1831 r., okazy dawnego budownictwa wiejskiego - chyże,
 • Zawadka Osiecka - okazy dawnego budownictwa wiejskiego,
 • Załęże - drewniany kościół z 1783 roku p.w. św. Jana Chrzciciela z wystrojem wnętrza z XVIII i XIX w., okazy dawnego budownictwa wiejskiego, liczne kapliczki,
 • Łężyny - drewniany kościół p.w. św Mikołaja z XVI w.

 

Image   Szlak czarny - cmentarzy wojennych

 Przebieg

   Folusz - Wola Cieklińska - Cieklin - Duląbka -
   Dębowiec - Dobrynia - Folusz 

Długość trasy: 30 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 15,8 km (52,7 %)
Drogi szutrowe - 9 km (30 %)
Drogi polne i leśne - 5,2 km ( 17,3%) 

Warto zobaczyć:

 • Folusz - kopalnia nafty i gazu ziemnego ze starymi urządzeniami wydobywczymi, pomnik przyrody ‘diabli Kamień", Wodospad Magurski, Rezerwat Kornuty oraz obelisk papieski w paśmie Magury Wątkowskiej
 • Wola Cieklińska - cmentarz z I wojny światowej nr. , cmentarz z ciekawymi nagrobkami oraz cerkwisko
 • Cieklin - cmentarze z I wojny światowej nr 12,13,14, kościół parafialny wybudowany z latach 1897 -1903, Dwór w Cieklinie z parkiem obecnie leśniczówka  Magurskiego Parku Narodowego, grób prawnuka Tadeusza Kościuszki, mały odosobniony położony widokowo przysiółek Wałaskie,
 • Dębowiec - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła z 1848, małomiasteczkowa zabytkowa drewniana zabudowa.


Image   Szlak czerwony - Cieklinka (509 m)

   Przebieg

   Józefów - Ostra Góra (245 m) - Cieklin - Cieklinka 
   (509 m)

Długość trasy: 8 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 0,6 km (7,5 %)
Drogi szutrowe - 4,2 km (52,5 %)
Drogi polne i leśne - 3,2 km ( 40 %)

Warto zobaczyć:

 • Cieklin - cmentarze z I wojny światowej nr 12, 13, 14, kościół parafialny wybudowany z latach 1897 -1903, Dwór w Cieklinie z parkiem obecnie leśniczówka  Magurskiego Parku Narodowego, grób prawnuka Tadeusza Kościuszki, mały odosobniony położony widokowo przysiółek Wałaskie,
 • Cieklinka (512 m) - punkt widokowy.


Image   Szlak pomarańczowy - Góra Grzywacka w Kątach

   
   Przebieg

   Kąty - Góra Golesz - Kąty - Góra Grzywacka -
   Kąty (Zagrody) - Uroczysko - Kąty - Skalnik - 
   wzgórze Walik - Brzezowa - Mytarz - Nowy Żmigród
   - Podgóry - Góra Grzywacka „Droga Krzyżowa” –
                                  Kąty

 Długość trasy: 33,5 km

Charakterystyka trasy:

Drogi asfaltowe - 6,7 km (20 %)
Drogi szutrowe - 6,1 km (18,2 %)
Drogi polne i leśne - 20,7 km (61,8 %)

 • Kąty - zabytkowy zajazd z początków XIX w. i kapliczki murowane z XIX w.
 • Góra Grzywacka - wieża widokowa zwieńczona Milenijnym Krzyżem Papieskim, w kierunku kościoła w Kątach rozmieszczone stacje drogi krzyżowej
 • Skalnik - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór
 • wzgórze Walik - grodzisko obronne z VIII - X w. o powierzchni ok. 4 ha
 • Mytarz - nad miejscowością widokowe wzgórze Trzy Krzyże 387 m
 • Nowy Żmigród - kościół z XIX w. z fragmentami z XVIw., Dziewiętnastowieczny rynek, Fragment ulicy z XII w., Cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną z XVIII w. oraz ze starymi kamiennymi nagrobkami oraz z pomnikiem poświęconym konfederatom barskim, cmentarz z I wojny światowej nr 8, cmentarz żydowski - kirkut, Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w kościele parafialnym

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj