Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Szlaki tematyczne

Szlak Papieski


ImageSzlak Papieski w Beskidzie Niskim został wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski" w Krośnie we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie, w oparciu o dokumenty i relacje uczestników pionierskich wypraw ks. Karola Wojtyły w latach 50-tych XX w. Wytyczenie i oznakowanie tego szlaku oraz jego popularyzacja spełnienia wolę Ojca Świętego Jana Pawła II, który życzył sobie „...Pilnujcie mi tych szlaków...".

Szlak ten w Beskidzie Niskim przebiega od Magury Wątkowskiej do Komańczy. Na terenie Powiatu Jasielskiego szlak prowadzi przez miejsca związane z pobytem ks. Karola Wojtyły podczas wycieczek. Na Magurę Wątkowską (846 m) - ks. Karol Wojtyła zwany ,,Wujkiem" wszedł po raz pierwszy w roku 1952, a w rok później z 13 na 14 sierpnia 1953 roku na stoku tej góry z grupą młodzieży rozbił namioty. Rankiem, w wigilię Wniebowzięcia NMP odprawił mszę świętą. Dysponował tylko ornatem dwustronnym biało-zielonym, a z uwagi na święto wymagany był ornat w kolorze fioletowym. W ornacie koloru białego mogła być odprawiona tylko msza święta śpiewana i taka też się odbyła. Wydarzenie to upamiętnia wzniesiony przez jasielskich turystów obelisk poświecony 15 sierpnia 2003 roku przez ks. biskupa Kazimierza Górnego. W miejscowości Desznica grupa nocowała z 6 na 7 września 1952 roku, a w dawnej cerkwi ks. Karol Wojtyła sprawował Najświętszą Ofiarę. Kąty odwiedził w 1952 i 1953 roku. Już jako  Papież Jan Paweł II wspominał w rozmowie z arcybiskupem Nowakiem pochodzącym z Nowego Żmigrodu o pobyt w tej miejscowości i wizycie u rodziny Gryziec oraz o funkcjonariuszach UB stojących na moście na rzece Wisłoce.
 
 

Szlak naftowy

Image

 

Jest szlakiem transgranicznym łączącym ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główną oś: Jasło - Krosno - Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Sambor -Borysław -Drohobycz - Lwów. Szlak ten przebiega obok dawnych śladów fortun przedsiębiorców naftowych, pierwszych urządzeń wydobywczych i przetwórczych oleju skalnego oraz miejsc związanych z działalnością Ignacego Łukasiewicza, który przeprowadził destylację ropy naftowej i wynalazł lampę naftową. Na terenie Powiatu Jasielskiego na szlaku tym spotkamy: stare szyby naftowe, liczne kiwony, zabudowania kopalń oraz sprzęt wiertniczy w miejscowościach Folusz, Harklowa, Osobnica, Brzezówka. W Samoklęskach zaś zbiornik na ropę naftową, a w Roztokach, urządzenia do wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz stare budynki gazoliniarni. W miejscowości Dobrucowa znajdują się doły szlamowe po nieistniejących już wiertniach, urządzenia wodociągowe, które dostarczały wodę do pobliskich kopalń. W Jaśle w dzielnicy Ulaszowice znajdowała się pierwsza w świecie destylarnia ropy naftowej działająca na skalę przemysłowa, dziś znajduje się tylko obelisk upamiętniający jej funkcjonowanie oraz kamienica w której aptekę prowadził Ignacy Łukasiewicz .

 

Szlak architektury drewnianej

Image 

 

Szlak ten to jedno z największych przedsięwzięć znakowania szlaków w Polsce, w które włączyło się trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie. Szlak architektury drewnianej liczy w całości 3037 km, z czego 9 tras o łącznej długości 1202 km przebiega przez teren województwa podkarpackiego. Na szlaku tym spotkamy cenne obiekty, wśród których ważne miejsce zajmują cerkwie i kościoły, ale także zespoły zabudowy małomiasteczkowej czy zdrojowej i muzea - skanseny. Obiekty te są wciąż widocznymi świadkami, wielokulturowej, wielowiekowej historii tego zakątka Polski. Przez teren Powiatu Jasielskiego przebiegają dwie trasy. Jedna nr IV sanocko - dukielska, która prowadzi przez obszary zamieszkiwane w przeszłości przez ludność łemkowską i ukazuje piękno drewnianych cerkwi. Na trasie tej znalazły się cerkwie z Kotani, Krempnej, Pielgrzymki, Świątkowej Wielkiej oraz Świątkowej Małej. Druga, nr VIII jasielsko - dębicko - ropczycka, w której znalazły się z naszego powiatu drewniane kościoły w miejscowościach: Osiek Jasielski, Trzcinica, Załęże, Szebnie i Święcany.

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj