Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Rodzinne Świętowanie Dnia Niepodległości w MDK

Rodzinne Świętowanie Dnia Niepodległości w MDK-510 listopada 2017 r. wspólnie z całymi rodzinami świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W przededniu oficjalnych, narodowych uroczystości tego święta, spotkaliśmy się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle aby w przyjaznej atmosferze przypomnieć sobie o genezie listopadowych wydarzeń z roku 1918.  Wydarzenie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, Starosta Jasielski Adam Pawluś, mjr Krzysztof Kowal, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz przedstawiciel Straży Miejskiej Krzysztof Myśliwiec.

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

„Święto Ojczyzny i Teatru”

Święto Ojczyzny i Teatru-3„Święto Ojczyzny i Teatru”- Powiatowy Przegląd Teatralny Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach i Jasielski Dom Kultury

Polsko-Słowacka konferencja „Czyste Karpaty’’ – sukcesem Starostwa Powiatowego w Jaśle

Konferencja-11W drugim dniu konferencji „ Czyste Karpaty  -  Zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego oraz gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie ziemnym” omówiono kwestie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w  Karpatach oraz znaczenia tych surowców dla rozwoju gospodarczego tego regionu. Przeanalizowano również problematykę ochrony środowiska przy jednoczesnym rozwoju tej gałęzi przemysłu.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj