Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Feryjny Turniej Szachowy w MDK

Feryjny Turniej Szachowy w MDK-128 stycznia 2017 r. (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbędzie się Feryjny Turniej Szachowy, w którym mogą brać udział dzieci urodzone w 1999 roku  i młodsze. Startujący płacą wpisowe w wysokości 10zł (dzieci uczęszczające na zajęcia szachowe w MDK są zwolnione z opłaty wpisowego).

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj