Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję  XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Trwają prace związane z rozbudową jasielskiego szpitala

Rozbudowa Szpitala-4Starosta Jasielski Adam Pawluś i Wicestarosta Tadeusz Gorgosz uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej zespołu nadzorującego rozbudowę jasielskiego szpitala. Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego  p.n. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj