Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

VII_sesja_rady_powiatu-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję  XLIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle

Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle-1Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zaprasza po raz dziewiąty na Konferencję Ekologiczną, która w tym roku odbędzie się pod nazwą „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie”. Konferencję objął patronatem honorowym Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Szpital w Jaśle otrzymał najwyższe w jego historii dofinansowanie

Szpital w Jaśle otrzymał najwyższe w jego historii dofinansowanie-9W dniu 18 października 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP na lata 2014 – 20120 pn.: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”. Jak podkreślali wszyscy obecni przy jej podpisaniu samorządowcy, politycy i pracownicy szpitala, kwota 10 mln. złotych to największe dofinansowanie w historii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj