Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Partnerzy z Ukrainy z wizytą w Jaśle

Partnerzy z Ukrainy z wizytą w Jaśle-2Jasielski szpital we współpracy z kliniką we Lwowie aplikują po środki z Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. Wczoraj, tj. 29 maja 2017 r. do Jasła przyjechali partnerzy z Ukrainy, aby omówić dalsze prace przy przygotowywaniu pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i w Obwodzie Lwowskim”.

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Zmień swoje przyzwyczajenia-1"Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia", pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody.

KONCERT TAŃCA w wykonaniu uczestników sekcji MDK

KONCERT TAŃCA w wykonaniu uczestników sekcji MDK-1Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na koncert tańca, który odbędzie się 31.05.2017 r. (środa) o godz. 18:00. Dzięki uprzejmości i dobrej współpracy z dyrektorem Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, panem Januszem Szewczykiem, mamy zaszczyt zaprezentować się na scenie JDK.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Jasło – Pilzno

Rozbudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Jasło – Pilzno-1Na zaproszenie Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia do Starostwa Powiatowego w Jaśle przyjechali przedstawiciele samorządów, przez teren których przechodzić będzie trasa planowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej Nr 73 Jasło - Pilzno, aby wypracować wspólne stanowisko w sprawie przebiegu tego odcinka drogi.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj