Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Rajd szlakami konfederatów barskich za nami

Ożenna-16Ponad 100 uczestników wzięło udział w rajdzie szlakami konfederatów barskich. W piątek, 12 maja 2017 r., dwie grupy - z Huty Polańskiej i Radocyny – wyruszyły do Ożennej,miejsca historycznych bitew pod wodzą Kazimierza Pułaskiego, aby uczcić pamięć bohaterów konfederacji barskiej.

Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim

PCPR-1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj