Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

Syreny-1W dniu 23 maja 2017r. w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017”, na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj