Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Radni zadecydowali o kolejnych nowych inwestycjach

sesja12092017-5Radni podjęli cztery uchwały, dzięki którym znacznie poprawi się stan infrastruktury drogowej na terenie powiatu. W planach jest nie tylko modernizacja istniejących już dróg, ale również budowa nowego odcinka, usprawniającego komunikację wewnątrz regionu na linii północ – południe i jednocześnie pełniącego rolę obwodnicy dla Jasła.

Gmina Gąsawa dziękuje za pomoc

gasawaPodczas Sesji Rady Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr XLII/308/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Gąsawa przeznaczonej na remont budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Gąsawa zniszczonych podczas nawałnicy, która dotknęła gminę w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. w wysokości 20000,00 zł. Za udzieloną pomoc Władze Samorządowe Gminy Gąsawa oraz jej mieszkańcy złożyli podziękowania na ręce Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. 

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Dożynki Powiatowe za nami!

Dożynki Powiatowe 2017-81Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w niedzielę, 3 września 2017 r., w Brzyskach. Organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Jaśle i Gmina Brzyska. Podczas uroczystości mieszkańcy Powiatu Jasielskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę.

Kolej znów połączy Jasło i Gorlice

spjaslo-1Marszałek Województwa Małopolskiego pozytywnie odpowiedział na inicjatywę samorządów Powiatu Jasielskiego i Powiatu Gorlickiego dotyczącą uruchomienia połączenia kolejowego Jasło – Gorlice. Połączenie to może zostać wznowione najprawdopodobniej w czerwcu 2018 roku.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj