Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w Jaśle

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w Jaśle-1Bezpieczeństwo przygraniczne województwa podkarpackiego w kontekście sytuacji na Ukrainie było głównym tematem Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Starostowie wypracowali również stanowiska poświęcone ważnym zagadnieniom funkcjonowania powiatów. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego odbył się 31 marca br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Uczestniczyło w nim 21 starostów z Podkarpacia, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewódzkiego i służb mundurowych.

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Jasielskim w 2013 roku

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Jasielskim w 2013 roku-1Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, stopa bezrobocia w Powiecie Jasielskim według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 18,3 %. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 400 osób w stosunku do roku poprzedniego, głównie z powodu podjęcia pracy, rozpoczęcia odbywania stażu oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z takimi danymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie w 2013 roku zapoznała się Rada Powiatu podczas LI sesji.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania już otwarte

CKP-4Otwarto Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania działające przy CKP w Jaśle. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Franciszek Miśkowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz, Wicekurator Oświaty Antoni Wydro oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle Jerzy Chlost.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj