Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Z A W I A D O M I E N I E

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

„Święto Ojczyzny i Teatru”

Święto Ojczyzny i Teatru-3„Święto Ojczyzny i Teatru”- Powiatowy Przegląd Teatralny Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach i Jasielski Dom Kultury

Polsko-Słowacka konferencja „Czyste Karpaty’’ – sukcesem Starostwa Powiatowego w Jaśle

Konferencja-11W drugim dniu konferencji „ Czyste Karpaty  -  Zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego oraz gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie ziemnym” omówiono kwestie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w  Karpatach oraz znaczenia tych surowców dla rozwoju gospodarczego tego regionu. Przeanalizowano również problematykę ochrony środowiska przy jednoczesnym rozwoju tej gałęzi przemysłu.

Popłyną dla Patryka!

Popłyną dla Patryka-1Za niespełna dwa tygodnie na krytej pływalni w Jaśle odbędzie się trzecia edycja Nocnego Charytatywnego Pływania. Tym razem, celem akcji będzie zbiórka środków na rehabilitację Patryka Jumuły, który przed kilkoma miesiącami uległ poważnemu wypadkowi.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj