Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Powiat wdraża System Informacji Przestrzennej

Powiat Jasielski rozpoczął wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej. Działanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Jasielskiego łatwiejszego dostępu do SystemuInformacji Przestrzennej (SIP).

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. uchwalony

sesja-2Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 rok został jednogłośnie przyjęty na grudniowej sesji Rady Powiatu. Dochody przyszłorocznego planu finansowego kształtują się na poziomie 112 649 803 zł, natomiast wydatki to 107 237 483 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 5 412 320 złotych przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych rozchodów budżetu.

Wystawa Bożonarodzeniowa w Starostwie

wystawa-4Od 18 grudnia na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle można obejrzeć wystawę ozdób bożonarodzeniowych, wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno  -Wychowawczego w Jaśle.

Powiatowa Wigilia KGW w Osieku Jasielskim

wigilia-2Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Osieku Jasielskim zorganizowała 13 grudnia br. spotkanie wigilijne. Wzięły w nim udział członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Jasielskiego, duchowni z okolicznych parafii i samorządowcy – Starota Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Franciszek Miśkowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz, radni Rady Powiatu oraz wójt i radni Gminy Osiek Jasielski. Tradycyjne wigilijne potrawy przygotowały panie z poszczególnych kół gospodyń z terenu gminy.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj