Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Jasielskim w 2013 roku

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Jasielskim w 2013 roku-1Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, stopa bezrobocia w Powiecie Jasielskim według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 18,3 %. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 400 osób w stosunku do roku poprzedniego, głównie z powodu podjęcia pracy, rozpoczęcia odbywania stażu oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z takimi danymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie w 2013 roku zapoznała się Rada Powiatu podczas LI sesji.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania już otwarte

CKP-4Otwarto Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania działające przy CKP w Jaśle. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Franciszek Miśkowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz, Wicekurator Oświaty Antoni Wydro oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle Jerzy Chlost.

XII Powiatowy Konkurs Teatralny gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

XII POWIATOWY KONKURS TEATRALNY GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH-3W tegorocznej XII edycji Powiatowego Konkursu Teatralnego udział wzięło 8 zespołów reprezentujących szkoły gimazjalne i ponadgimnazjalne z Powiatu Jasielskiego. Wielki finał odbył się we wtorek, 25 marca br. w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle, pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego, Burmistrza Kołaczyc oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Zapowiedź LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 9.00  w Świetlicy Zespołu Szkół Technicznych (sala Nr 11-12) Jasło, ul. Staszica 30, odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj