Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Dożynki Powiatowe w Jaśle

dozynki-79Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły 24 sierpnia się na jasielskim rynku. Organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Jaśle i Miasto Jasło. Podczas uroczystości mieszkańcy Powiatu Jasielskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego

01-1Powiat Jasielski ogłosił przetarg na przebudowę odcinków ośmiu dróg powiatowych. W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane drogi w Czeluśnicy, Pustej Woli, Skalniku, Bierówce, Zimnej Wodzie, Jaśle (ul. Na Kotlinę), Woli Cieklińskiej, Starym Żmigrodzie i w Siedliskach Żmigrodzkich.

Startuje nabór wniosków na dotacje w ramach projektu "Akademia aktywnych obwateli - podkarpackie inicjatywy lokalne"

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne, wynosi ponad 1,5 mln z czego w 2014 roku, przekazanych zostanie ponad 0,5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 20-go  sierpnia 2014 roku.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj