Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Powiat Jasielski wraz z Powiatem Krośnieńskim oraz miastami Krosno i Jasło realizują projekt partnerski

Powiat Jasielski jako Partner Wiodący projektu, wraz z Partnerami, tj. Powiatem Krośnieńskim, Miastem Krosno i Miastem Jasło, rozpoczął realizację projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

XLVI Sesja Rady Powiatu Jasielskiego

W dniu 24 października 2013 r. (czwartek), odbyły się obrady XLVI Sesji Rady Powiatu Jasielskiego. Rada Powiatu m.in. wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” oraz na przekazanie Jasłu w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Za Bursą.

Powiatowe ćwiczenia obronne „JASŁO 2013”

manewry-25

W dniach 17 i 18 października br. na terenie Powiatu Jasielskiego przeprowadzono ćwiczenia obronne pod kryptonimem „JASŁO 2013”.Działania przeprowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych miały na celu sprawdzenie mobilności i szybkości reakcji służb w sytuacji, m.in. zamachu terrorystycznego i pościgu transgranicznego.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj