Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Powiat Jasielski otrzymał 4 miliony 360 tysięcy złotych promesy

promesy-1Powiat Jasielski otrzymał promesę opiewającą na kwotę 4 miliony 360 tysięcy złotych. W czwartek, 27 lutego br., Staroście Jasielskiemu Adamowi Kmiecikowi promesę wręczyli Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz–Śmigielska i dyrektor departamentu ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniew Śwircz. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę drogi powiatowej Harklowa – Osobnica oraz likwidację osuwisk w Majscowej i Wrocance.

Rada Powiatu w sprawie rozbudowy szpitala

Rada Powiatu w Jaśle przyjęła uchwałę sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2015 rok zobowiązań finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W starostwie będzie nowy Punkt Informacyjny

pi-1Na parterze Starostwa Powiatowego w Jaśle powstanie Punkt Informacyjny z kancelarią podawczą. Będzie w nim można dowiedzieć się m.in. jakie są wymagane dokumenty do załatwienia danej sprawy, pobrać te dokumenty i uzyskać pomoc przy ich wypełnieniu.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj