Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu w Jaśle

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się L Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu Jasielskiego i Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nt. planu rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Konferencja prasowa w sprawie rozbudowy Szpitala w Jaśle Konferencja prasowa w sprawie rozbudowy Szpitala w Jaśle

Od 2011 roku trwały prace nad rozwiązaniem problemu modernizacji i rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dostosowujące obiekty szpitalne do standardów narzuconych przepisami prawa. Początkowo poszukiwaliśmy rozwiązań wspólnie z Powiatem Gorlickim. Niestety prace nad połączeniem działalności szpitali w Jaśle i Gorlicach zakończyły się niepowodzeniem. Okazało się to niemożliwe ze względów formalnych (brak możliwości funkcjonowania jednej jednostki na obszarze działania dwóch różnych oddziałów NFZ). W lipcu 2012 roku zmienione przepisy ustawy o działalności leczniczej włączyły szpitale w struktury powiatów i tym samym Powiat Jasielski stał się organem prowadzącym Szpital Specjalistyczny w Jaśle. W związku z powyższym odpowiedzialność za działalność i rozwój Szpitala została przerzucona na barki jasielskiego samorządu powiatowego.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj