Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

XLVI Sesja Rady Powiatu Jasielskiego

W dniu 24 października 2013 r. (czwartek), odbyły się obrady XLVI Sesji Rady Powiatu Jasielskiego. Rada Powiatu m.in. wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” oraz na przekazanie Jasłu w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Za Bursą.

Powiatowe ćwiczenia obronne „JASŁO 2013”

manewry-25

W dniach 17 i 18 października br. na terenie Powiatu Jasielskiego przeprowadzono ćwiczenia obronne pod kryptonimem „JASŁO 2013”.Działania przeprowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych miały na celu sprawdzenie mobilności i szybkości reakcji służb w sytuacji, m.in. zamachu terrorystycznego i pościgu transgranicznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy samodzielną jednostką Powiatu Jasielskiego

Z dniem 1 października br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie stał się odrębną jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego. Ponad dwadzieścia osób z terenu powiatu przyjeżdża tu, aby uczestniczyć w rożnego rodzaju zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które pomagają im nabywać umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj