Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu Jasielskiego i Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nt. planu rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Konferencja prasowa w sprawie rozbudowy Szpitala w Jaśle Konferencja prasowa w sprawie rozbudowy Szpitala w Jaśle

Od 2011 roku trwały prace nad rozwiązaniem problemu modernizacji i rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dostosowujące obiekty szpitalne do standardów narzuconych przepisami prawa. Początkowo poszukiwaliśmy rozwiązań wspólnie z Powiatem Gorlickim. Niestety prace nad połączeniem działalności szpitali w Jaśle i Gorlicach zakończyły się niepowodzeniem. Okazało się to niemożliwe ze względów formalnych (brak możliwości funkcjonowania jednej jednostki na obszarze działania dwóch różnych oddziałów NFZ). W lipcu 2012 roku zmienione przepisy ustawy o działalności leczniczej włączyły szpitale w struktury powiatów i tym samym Powiat Jasielski stał się organem prowadzącym Szpital Specjalistyczny w Jaśle. W związku z powyższym odpowiedzialność za działalność i rozwój Szpitala została przerzucona na barki jasielskiego samorządu powiatowego.

Zmiany w programie Płatnik oraz obowiązki pracodawcy w 2014 roku

jsp-5Starosta Jasielski Adam Kmiecik był gospodarzem szkolenia pn. Zmiany w programie Płatnik oraz obowiązki pracodawcy w 2014 roku. Spotkanie zorganizowane przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbyło się 29 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj