Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Powiatowe ćwiczenia obronne „JASŁO 2013”

manewry-25

W dniach 17 i 18 października br. na terenie Powiatu Jasielskiego przeprowadzono ćwiczenia obronne pod kryptonimem „JASŁO 2013”.Działania przeprowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych miały na celu sprawdzenie mobilności i szybkości reakcji służb w sytuacji, m.in. zamachu terrorystycznego i pościgu transgranicznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy samodzielną jednostką Powiatu Jasielskiego

Z dniem 1 października br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie stał się odrębną jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego. Ponad dwadzieścia osób z terenu powiatu przyjeżdża tu, aby uczestniczyć w rożnego rodzaju zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które pomagają im nabywać umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Powiat Jasielski sięga po środki ze Schetynówki

Radni powiatowi na wczorajszej sesji (26 września br.) wyrazili zgodę na złożenie przez Powiat Jasielski wniosku pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj