W dniu 13 września 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIII Konkurs Ekologiczny, pt. "Jesień malowana złotem – Folusz 2018".

Uczestnikami konkursu byli mieszkańcy: Domu Pomocy Społecznej z Moczar, Domu Pomocy Społecznej nr 1 z Krosna, Domu Pomocy Społecznej nr 2 z Krosna, Domu Pomocy Społecznej z Rudy, Domu Pomocy Społecznej z Brzozowa, Domu Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratrów z Iwonicza, a także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy z Jasła i Nowego Żmigrodu, Gminnego Dziennego Domu Pomocy
z Osobnicy, Dziennego Ośrodka Wsparcia ŚDS z Gorlic oraz goście ze Słowacji z Domu Pomocy Społecznej w Plaveckem Podhradie.

Celem Konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, poznawanie otaczającej nas przyrody, popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji osób niepełnosprawnych oraz ich nagradzanie, ukazanie piękna naszej Ojczyzny, poprzez twórczość artystyczną, nabywanie umiejętności "zdrowej rywalizacji", rozwijanie twórczej aktywności.

Konkurs składał się z trzech kategorii:

Kategoria I - Test wyboru pn. "Drzewa liściaste występujące w Polsce" ,

Kategoria II - Praca malarska pn. "Barwy lasu"

Kategoria III - Kompozycja przestrzenna pn. "W zagajniku"

W teście wyboru brało udział 13 osób.

I miejsce zdobyła Pani Magdalena W. z Domu Pomocy Społecznej z Moczar,

II miejsce zdobył Pan Jan F. z Dziennego Ośrodka Wsparcia ŚDS Gorlice, 

III miejsce zdobyła Pani Cecylia B. ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Jasła.

Prace Malarskie pt. „Barwy lasu” wykonało na konkurs 19 uczestników.

I miejsce zdobył Pan Tomasz S. z Domu Pomocy Społecznej z Rudy,

II miejsce zdobył Pan Bogusław P. z Domu Pomocy Społecznej z Folusza,

III miejsce zdobyła Pani Monika K. z Domu Pomocy Społecznej z Plavecke Podhradie ze Słowacji. 

Pracę przestrzenną pt. „W zagajniku” wykonało 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Maria P. z Gminnego Dziennego Domu Pomocy z Osobnicy,

II miejsce zdobyła Pani Lucia S. Domu Pomocy Społecznej z Plavecke Podhradie ze Słowacji,

III miejsce zdobyła Pani Józefa S. z Domu Pomocy z Brzozowa.

Finałem Konkursu było wręczenie przez Starostę Jasielskiego, Pana Adama Pawlusia oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Pana Karola Adamskiego pamiątkowych dyplomów i atrakcyjnych nagród, których fundatorem był Powiat Jasielski.

Następnie odbyła się zabawa integracyjna przy muzyce ,,na żywo" oraz wielkie grilowanie.

Cała społeczność naszego Domu zintegrowała się na tym spotkaniu z zaproszonymi gośćmi. Dodatkową atrakcją był występ gości z DSS Plaveckie Podhradie.

 

DPS Folusz

RIMG0445
RIMG0445
RIMG0456
RIMG0456
RIMG0465
RIMG0465
RIMG0471
RIMG0471
RIMG0482
RIMG0482
RIMG0506
RIMG0506
RIMG0514
RIMG0514
RIMG0515
RIMG0515